Tusen takk!

Stein Erik

Østfold Arbeiderparti vil si tusen takk til alle de som i smått og stort har stilt opp for kommunepartier og fylkesparti i en lang og krevende valgkamp.

Innsatsen har vært enorm og det er en valgkamp som vi kan være stolte av. 

Våre kandidater til kommunestyrer og fylkesting er klare til innsats i fire år for sterkere fellesskap, bedre skoler, et seriøst arbeidsliv og trygg og god eldreomsorg.

Det er ikke lett å fremheve noen spesielt men AUF i Østfold fortjener litt ekstra ros og omtanke. Ungdommen har kjørt en valgkamp som har gitt resultater for framtiden, AUF i Østfold vant skolevalgene, for tredje gang på rad, det er en innsats som vi tar av oss hatten for. 

I kveld telles det opp, uansett resultat i by og bygd skal vi være stolte av å tilhøre Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen. Vi har en stolt fortid og en sterk framtid. Våre verdier om fellesskap og rettferdighet står seg, nå som før.

Så takk til dere hver og en - det hadde ikke gått uten din innsats.

Stein Erik LauvåsStortingsrepresentantØstfold Arbeiderparti