Lærlinger viktigere enn noen gang – vi utfordrer bedriftene!

Arbeidslivet trenger i stadig flere dyktige fagarbeidere og de unge trenger en god utdanning. Den felles avhengigheten burde borge for at også bedriftene kan være med på en offensiv for å sikre lærlingeplass til alle.

NHOs kompetansebarometeret viser at dyktige fagarbeidere blir mer og mer etterspurt og er i ferd med å bli en mangelvare i arbeidslivet. På nasjonalt nivå meldes det spesielt om stor etterspørsel etter fagarbeidere innenfor byggebransjen, elektrobransjen og industriell produksjon. For å sikre rekruttering til disse yrkene er det viktig å sikre et generelt løft for yrkesfagene er det både viktig å sikre utdannelsen et relevant innhold der praktiske og teoretiske fag går hånd i hånd og skolehverdagen oppleves som meningsfullt. Det er også viktig å øke anseelsen og omdømmet til fagutdanning slik at flere foreldre varmt kan anbefale et slikt løp til sine unge.  

 For Arbeiderpartiet i Østfold er det viktig å sikre at flere fullfører og består videregående skole. Frafallet er størst på yrkesfaglige linjer. Hovedgrunnen til dette er mangel på læreplasser. Mangel på læreplasser bidrar dermed både til redusert gjennomføring av videregående skole OG til at bedriftene i neste runde ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft. Nå vil vi sammen med bedriftene og partene i arbeidslivet bidra til å sikre kvalifisert arbeidskraft for fremtiden.   

Vi har i løpet av 2016 satt i gang en lærlingeoffensiv for å nå målet om full lærlingedekning. I budsjettet for 2017 fortsetter vi denne offensiven og intensiver den med nye tiltak. Mens offensiven inneværende år retter seg mye mot kommunale og fylkeskommunale lærlinger vil den trappes opp med en ekstra innsats mot private bedrifter og statlige etater i 2016.  

Den viktigste grunnen til at bedrifter ikke er lærebedrift er bedriften ikke er spurt. Å øke den oppsøkende virksomheten blir dermed avgjørende. Vi vil sikre at bedriftene i Østfold skal bli spurt om de vil ta imot lærlinger. Vi vil be dem om å forplikte seg på antall OG ikke minst vil vi spørre eksisterende lærebedrifter om grunnen til at de ikke har lærlinger.  Vi vil gå i tett dialog med bedriftene for å sikre at de føle seg trygg på å være lærlingebedrift. Det bør også være mulig bøte på praktiske problemer som utdatert opplæringsutstyr og manglende incentivordninger for å ta imot lærlinger. Hospiteringsordninger i løpet av skoleløpet bør også bidra både til økt trygghet og mulighet til praktisk opplæring på tidsriktig utstyr.  

 Vi er villig til å snu hver stein for å sikre arbeidslivet kvalifisert arbeidskraft og de unge en god utdanning. Vi håper at de bedriftene som vil trenge arbeidskraften i fremtiden vil være med oss på en slik satsing. 

 Siv H. Jacobsen 

Fylkesvaraordfører Østfold fylkeskommune /Gruppeleder Arbeiderpartiet         

hiof-ledige-studieplasser