Stem for trygg omsorg

Arbeiderpartiet vil ha en omsorg som er best mulig, ikke billigst mulig.

Bjørn

Det får vi best til i fellesskap, gjennom å satse på en sterk offentlig omsorg og tjenester som gjør eldre til sjef i eget liv. 

9. september skal det velges representanter til kommunestyrene rundt i fylket. De representantene blir ansvarlig for den velferd kommunene skal gi sine innbyggere. Derfor er  omsorg en viktig sak for Arbeiderpartiet i valgkampen og ikke minst etter valget når våre løfter skal bli praktisk politikk i kommunene.

Arbeiderpartiet vil sørge for at eldre får hjelp i tråd med den enkeltes ønsker og behov, og være bevisst på at både ønsker og behov er svært forskjellige fra person til person. De eldre skal ha mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Vi vil sørge for at alle eldre får mulighet til å delta på kulturtilbud, på sosiale arenaer og i fellesskap. Sykehjemmene skal være et godt hjem for beboerne. Beboerne på sykehjem og de som har hjemmetjenester skal serveres god og næringsrik mat. Sykehjemmene skal ha egne kjøkken.

Arbeiderpartiet vil at eldreomsorgen skal være en kommunal oppgave, og sier derfor nei til privatisering. Ikke fordi de ansatte på private institusjoner gjør en dårlig jobb, men vi vet at store selskaper dumper ansattes lønn, pensjon og bemanning for å tjene penger til selskapet. Vi vil at kommunene skal ha flere trygge ansatte i fulle stillinger. For at kommunene skal kunne skape gode lokale tilbud, må det være tilstrekkelig bemanning med god og variert kompetanse. Ansatte som skal gi hjelp og omsorg, må ha tid nok.

Stemmer du Arbeiderpartiet velger du en god omsorg!

Bjørn Eriksen
leder i veteranutvalget