Nei til avskilting av lærere

Arbeiderpartiet tar nå grep i en vanskelig sak og har denne uka bestemt seg for å forsøke å stoppe den såkalte avskiltingen av lærere som er utdannet før 2014, og som ikke oppfyller nye kompetansekrav for lærere.

En lærerinne forklarer og hjelper elevene sine. Foto: Øivind Haug

Denne uka bestemte stortingsgruppa seg for å snu og vil foreslå å fjerne den såkalte avskiltingen av lærere utdannet før 2014 hvis de ikke oppfyller minstekrav om 30 studiepoeng for dem som underviste i de aktuelle kravene i barneskolen, og 60 studiepoeng i ungdomsskolen. Dette berører 33.000 lærere.

Drøyt 33.000 allmennlærere, mer enn 75 prosent av dem kvinner, har tatt sin utdanning i tråd med norsk lov, fått faste stillinger og i årevis undervist i skolefagene. Stortinget har underkjent grunnutdanningen til disse lærerne når det gjelder retten til fortsatt å undervise i visse fag.

Jeg mener prinsipielt at ingen som er aktiv i arbeidslivet og gjør en god jobb skal avskiltes. Krav om kompetanse kan ikke ha tilbakevirkende kraft! Dersom det kommer kompetansekrav bør ansatte enten få mulighet til å vise at de fungerer eller får mulighet til å øke sin kompetanse på hensiktsmessig måte.

Ap vil styrke andre virkemidler som sikrer kompetanseheving. Ap vil bruke mer midler på videreutdanning i basisfagene engelsk og norsk, og stille sterkere krav til kommunene om at elevene møter kvalifiserte lærere i klasserommet.

Når vedtaket om avskilting av lærere kommer samtidig som man innfører en norm for lærertetthet som vil kreve flere lærere styrer regjeringen med åpne øyne mot en lærerkrise her i landet. Nå må vi jobbe sammen med lærerne og deres organisasjoner for å få fram ytterligere tiltak, ikke minst på kompetanse og rekruttering, slik at vi kan unngå full lærerkrise.

Selv om Arbeiderpartiet tar grep i denne saken, er det for tidlig å juble. Endelig utfall i saken avhenger nemlig av støtte fra KrF.

Siv Henriette Jacobsen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Østfold