Ta ulikhet på alvor

Sentralbanksjef Øystein Olsen ga to klare beskjeder i sin årstale torsdag: Ikke sett EØS-avtalen i spill og ta problemene knyttet til økt ulikhet på alvor.

To fabrikkarbeidere sløyer laks. Foto: Øivind Haug

EØS-avtalen fordi norsk økonomi er så sterkt innvevd i andre lands økonomi. EØS-avtalen gjør Norges hjemmemarked 100 ganger større. Det er en stor fordel for oss, som produserer mer enn vi kan bruke. Vi produserer f eks 37 millioner fiskemåltider hver dag. De må ha et marked utenfor Norge. Som sentralbanken så: Vi trenger andre land mer enn de trenger oss.

Mer enn 2/3 av alt vi eksporterer, selges til våre europeiske naboland som EØS-avtalen dekker. Mesteparten av det vi importerer av varer kjøpes også fra disse landene. I en tid hvor USA og Kina ligger i handelskonflikt, verdens handelsorganisasjon (WTO) er svekket og britene forlater EU, må vi ikke sette EØS-avtalen i spill, advarte sentralbanksjefen.           

Ulikhet er alvorligSentralbanksjefen pekte på at økonomisk integrasjon og globalisering skaper både vinnere og tapere. Arbeidsplasser flyttes. I Østfold har vi f eks opplevd at skipsbyggingen og skotøyindustri er flyttet til andre land. Men vi har lykkes å erstatte slike arbeidsplasser med nye, i nye bransjer og ikke minst, i tjenesteproduksjon.Problemene oppstår hvis arbeidsplasser som forsvinner, ikke erstattes av nye.  Det skaper ulikheter og grunnlag for den uro vi ser i mange land. Den økonomiske veksten blir ujevnt fordelt.  Forskjellene mellom folk øker, noe vi ser også her hos oss. Dette er problemer som må tas på største alvor, sa sentralbanksjefen.           Det er vi enig i. Derfor har vi satt de økende forskjeller så høyt på den politiske dagsorden. Kreftene som skaper ulikhet er sterke. Da trengs det politiske tiltak som gir motkrefter. Ikke politikk som forsterker utviklingen, som regjeringens skattepolitikk gjør.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant Ap