Østfold Arbeiderparti ønsker sukkeravgiften fjernet

Østfold Arbeiderparti ber Regjeringen fjerne den sukkeravgiften de har innført. Den svekker konkurransekraften til mat- og drikkeprodusentene og varehandelen i Østfold har fått ytterligere svekket konkurransekraft.

Stein Erik

Staten får heller ikke de avgiftsinntektene Stortinget har lagt til grunn, i alle fall ikke fra grensestrøk som Østfold. Dersom salget av alkoholfrie drikker i Norge faller med 10% mister staten i overkant av 500 millioner kroner i inntekter fra avgiften, grunnavgiften på emballasje og merverdiavgift.

Folkehelsen i Østfold blir heller ikke bedre av økende grensehandel, trolig tvert i mot som en følge av at kundene kjøper og konsumerer mer enn de trenger. Grensehandelen har de fire siste kvartalene økt med 23,4%.

Vi er klar over at brussalget i Norge er redusert, men det hjelper svært lite når det i stedet handles brus på nett. I tillegg til grensehandelen som gjøres på dagsturer til utlandet, kommer den stadig økende digitale grensehandelen hvor avgiftsfri netthandel av brus og godteri fra utenlandske aktører er i sterk vekst.

Egentlig snakker vi ikke om sukkeravgift, men avgift på sukkerholdige og sukkerfrie alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer. Enkelte varer uten tilsatt sukker avgiftsbelegges på samme måte som varer med tilsatt sukker.

Beslutningsprosessen frem mot avgiftsøkningen er etter Østfold Arbeiderpartis mening under enhver kritikk, og verst av alt er det at Regjeringen ikke viser noen som helst vilje til å rette opp en gal beslutning.