Kjære partifeller og sympatisører

Arbeiderpartiet gjorde et godt lokalvalg i september. Et godt grunnlag for Stortingsvalget om to år.

original_1478640687_6067333

Behovet for et regjerings- og kursskifte i 2017 blir bare sterkere og sterkere. Den høyrevridde politikken er et dårlig grunnlag for å ta Norge gjennom den økonomiske nedturen, kampen mot økende ledighet og håndteringen av den sterke flyktninge-tilstrømmingen.

Disse utfordringene krever mye, men framfor alt en regjering som viser vei. Som har vilje til å hjelpe kommunene økonomisk til å ivareta både velferdstjenestene og integreringen av flyktningene. Våre 4 ekstra milliarder til kommunene ville kommet godt med.

For Østfold kan budsjettforliket med flyseteavgiften bety at Rygge Sivile Lufthavn går over ende. 1000 arbeidsplasser kan forsvinne på grunn av en symbolsk klimaavgift. Vi stemte nei til symbolikken og foreslo isteden noe økt CO2-avgift, et virksomt klimatiltak.

Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år.

Irene Johansen, Svein Roald Hansen og Stein Erik Lauvås