Ulvereservat

Østfold skal ikke være noe reservat for ulv. Østfold er en del av ulvesonen hvor det skal være en særlig beskyttelse for ulv, men det skal og må være åpning også for uttak av ulv i Østfold når det er påkrevet og nødvendig

Stein Erik

Når denne ulvesonen ble opprettet var det ikke en forutsetning at det var et totalfredningstiltak innenfor dette området. Det var tvert imot en forutsetning at man skulle ha en forvaltning av ulvestammen også innenfor sonen.

 

Nå er det regjeringen med Statsråd Elvestuen som har ansvaret for at Stortingets rovdyrforlik blir fulgt opp som forutsatt. Noe av det som Stortingets flertall sto bak i 2016 var følgende:

 

Flertallet mener at jakt er et konfliktdempende tiltak og viser til at dagens regelverk åpner for lisensfelling også innenfor ulvesonen. Flertallet mener at en inkludering av ynglinger i grenserevirene i praksis vil innebære større muligheter for lisensjakt.

 

Bestandsmålet for ulv i Norge skal være 4–6 ynglinger per år, hvorav 3 skal være helnorske ynglinger, også ynglinger utenfor ulvesonen teller med. Ynglinger i grenserevir skal telle med på en faktor på 0,5.

 

Stortinget ber regjeringen vurdere å tillate lik jakttid i og utenfor ulvesonen.

 

Østfold Arbeiderparti støtter opp om rovdyrforliket og forutsetter at regjeringen følger opp Stortingets flertallsvedtak.

Stein Erik LauvåsLeder Østfold ArbeiderpartiStortingsrepresentant