Flyktningmottak i Fredrikstad

Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård har sendt følgende brev til justisminister Anders Anundsen om flyktningmottak i kommunen

original_1478641554_9240208

Flyktningmottak i Fredrikstad

Jeg ønsker å takke statsråden for møtet regjeringen og KS inviterte de store bykommunene til onsdag 25. november i år. Vi oppfattet i møtet at regjeringen var meget klare på de store utfordringene landet står overfor når det gjelder å få etablert tilstrekkelig antall mottaksplasser for ankommende asylsøkere. Statsråden brukte selv begreper som krise og kollaps om mottaksapparatet. Bykommunene ga uttrykk for at vi forstår at vi alle må stille opp for at asylsøkerne har tak over hodet når vinteren nå er i anmarsj.

Undertegnede har også forstått det meget klare signalet fra Høyre/FrP-regjeringen om at kommunene i den formelle behandlingen av bruksendringer og eventuelle dispensasjoner er bedt om å strekke seg langt for å få mottaksplasser etablert.

Når FrP sine lokalpolitikere i Fredrikstad ikke viser tilsvarende forståelse, men tvert i mot argumenterer iherdig mot etablering av asylmottak i egen kommune, blir dette vanskelig. I dagens Fredriksstad Blad uttaler FrPs lokale gruppeleder Bjørnar Laabak følgende i forbindelse med at det tidligere sykehuset i Fredrikstad nå er aktuelt for mottak: “ Jeg vil stemme i mot bruksendringer i Fredrikstad sentrum”. Standpunktet begrunnes med hvem som skal bebo tiltaket. Som statsråden nok har fått med seg, er ikke Bjørnar Laabak alene om sitt standpunkt i denne saken.

Jeg oppfattet justisminister Anundsen som svært tydelig på hvilket felles ansvar vi nå alle har for å løse flyktningsituasjonen. Som følge av disse uttalelsene har vi tatt det for gitt at regjeringspartiene, Høyre og FrP, vil stille opp i dugnaden, også lokalt. Dersom det ikke er tilfellet kan regjeringen ikke uten videre regne med at flertallet i Fredrikstad kommune vil stille opp på dugnaden som det oppfordres til fra regjeringen. Hvis regjeringen virkelig mener noe med sine oppfordringer om dugnadsarbeid og velvilje, forventes det at regjeringspartienes egne lokallag følger opp styringssignalene som sendes ut.

Med vennlig hilsen
Jon-Ivar Nygård
Ordfører i Fredrikstad