Bygg den!

Å prioritere jernbanen i Østfold handler om å prioritere folk, miljø, næringsutvikling og framtidsretta byutvikling. Dette skal vi sammen få til.

Et tog fra NSB har stoppet på en stasjon på fjellet, blå himmel og snøkledd landskap. Foto: Øivind Haug

Stortinget har vedtatt at det skal bygges jernbane gjennom byene. Utredninger viser at nettopp utbygging gjennom byene er den beste løsningen for folk, næringsliv og økonomi.

Jernbane fra Råde til Fredrikstad er for dyrt, har vi hørt. 800 millioner pr. kilometer bane er veldig mye penger. Når vi ser hvor mye slike prosjekter koster andre steder, sier tallene fra Bane NOR at det faktisk brukes mer pr. km andre steder i landet. Det er viktig at vi sammen minner om dette i innspillsrunden til ny NTP. Vi må ikke uten videre stille oss bakerst i køen. Vi er en region med stor vekst, samfunnsnytteverdien bør utvilsomt veie tungt i NTP-prioriteringene.

I jernbanedebatten er det flere som har tatt til orde for felles jernbanestasjon mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Nå sist Viken Krf som løfter det som et alternativ. Til dere vil jeg si at det er en dårligere og dyrere løsning. Dårligere fordi det er bedre å legge jernbanen i nærheten av der folk bor og jobber. Ikke minst er dette viktig av hensyn til fremtidens byutvikling med fortetting og mulighet for samfunnet til å tilrettelegge for kollektivtransport og utvikling av knutepunkter. Vi må tilrettelegge for at det blir enkelt for folk, ikke motsatt. 

Det blir dyrere fordi en slik løsning betyr at eksisterende spor fra Fredrikstad og Sarpsborg må rustes opp, da vil totalkostnadene overstige jernbanen igjennom byene. 

Det ble høsten 2019 foretatt en vurdering av alternative løsninger av Bane NOR etter oppdrag fra direktoratet, der kom det tydelig frem at jernbane igjennom byene gir den høyeste måloppnåelse for pålitelighet, reisetid, kapasitet og frekvens. 

I flere tiår har Østfoldsamfunnet jobbet for dette, nå er det vår tur. Østfold Arbeiderparti er tydelig i sin prioritering om jernbane igjennom Østfoldbyene.

Budskapet til samferdselsministeren på spørsmål om hva vi skal gjøre med Østfoldbanen: Bygg den!

Siri Martinsen
Nestleder Østfold Arbeiderparti