300 000 flere i jobb på ti år

Arbeid er universalnøkkelen til å lykkes med det viktigste i livet og det viktigste for Norge.

original_1478638195_5633926

Å være i jobb handler om mer enn å ha en inntekt. Det handler om å oppleve mestring og mening. Lære av og lære opp. Jobbe sammen. For samfunnet er arbeid til alle det viktigste for å finansiere dagens og fremtidens velferd.

Det haster å legge bedre til rette for at det skapes mange flere trygge og fremtidsrettede jobber. Norges fremtidsambisjon bør være minst 300 000 flere arbeidsplasser på 10 år. Denne ambisjonen står øverst på arbeidslista.

Sammen må vi lykkes med et taktskifte for jobbskaping i årene fremover. Særlig viktig er det å sikre at unge kommer i jobb. For mening, mestring, belønning og samfunnets utvikling. Dette sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på Borregaard da han presenterte partiets politikk for å skape flere arbeidsplasser.

Med Dagsrevyen til stede presenterte han partiets politikk for å skape arbeidsplasser i seks punkter:

• Arbeiderpartiet vil investere i arbeidstakernes kompetanse.

• Arbeiderpartiet vil sikre gode konkurransevilkår for bedriftene.

• Arbeiderpartiet vil satse systematisk på næringer som er spesielt viktige for Norge.

• Arbeiderpartiet vil investere i hele landet, ikke selge Norge.

• Arbeiderpartiet vil være i front for å lykkes med klimaforpliktelsene.

• Arbeiderpartiet vil styrke den norske modellen.