Et privat sugerør i statskassa

av: Jon-Ivar Nygård, 1.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti

Bent Høie hyllet forrige uke Regjeringens store prestisjeprosjekt på helsefeltet: fritt behandlingsvalg. Denne ordningen blir gang på gang skjønnmalt av Høyre, men Arbeiderpartiet er ikke i tvil - vi vil avvikle systemet.

Jon-Ivar Nygård

Fritt behandlingsvalg er ikke den suksesshistorien som Bent Høie forteller. Heller viser ordningen hvordan Høyreregjeringen har satt i gang en omfattende privatisering av våre offentlige helsetjenester. Fritt behandlingsvalg tillater private kommersielle aktører å stikke sugerøret ned i statskassa og ta med seg midler som burde gått for å sikre et bedre offentlig helsevern.

Ordningen som misvisende nok blir kalt “fritt behandlingsvalg” er i realiteten bare en oppskrift på demontering av den offentlige helsetjenesten. Det sikrer ikke frihet, men lar private tappe ditt lokale sykehus for kompetanse og penger. Dette skjer uten at det offentlige har kontroll på innholdet eller lengden for behandlingen du får.

De offentlige sykehusene er grunnmuren i den norske helsetjenesten. Gjennom åtte år har Høyre kronisk underfinansiert sykehusene våre, og brutt samtlige løfter om sykehussatsinger. Arbeiderpartiet mener det er på tide med en opprydningsaksjon, og går igjen til valg på en stor finansiell satsing på sykehusene og avvikling av fritt behandlingsvalg.

Pasientene og god behandling skal settes først i helsepolitikken. Arbeiderpartiet mener en todeling av helsevesenet vil hindre at vi får den kapasiteten til ansatte og behandling vi trenger. For å sikre at alle pasienter får hjelpende trenger vil Arbeiderpartiet styrke de offentlige sykehusene, ikke tappe dem for penger og ressurser. Det betyr ikke at det ikke vil være supplerende tilbud og avtaler med private også i framtiden, men det må være det offentlige helsevesenet som prioriterer ressursene.

Korona har igjen aktualisert verdien av en sterk offentlig helsetjeneste. En helsetjeneste som stiller opp for vanlige folk, uavhengig av størrelsen på lommeboken. 

Arbeiderpartiet er den fremste forsvareren av en sterk offentlig helsetjeneste. Vi tar kampen for vanlige folks rett og gode behandlingstilbud, ikke kommersielle interesser.