Konstituering av fylkestinget

- Vi er særdeles fornøyd, både med valg, forhandlinger og konstituering og gleder oss til å ta fatt på en viktig jobb for å utvikle Østfold videre, sier Siv og Ole.

original_1478641561_4907012

Ole Haabeth ble enstemmig valgt til fylkesordfører og Siv Henriette Jacobsen ble enstemmig valgt til varaordfører. Av andre verv som gikk til Arbeiderpartiet kan det nevnes at Andreas Lervik ble leder for den nye Nærings- og kulturkomiteen. Cecilie Agnalt ble nestleder i Samferdsels- og kulturkomiteen mens Inger Christin Torp ble nestleder i Opplæring- og helsekomiteen og i tillegg leder for Østfoldhelsa. Lars Pedersen Due er vår fraksjonsleder i Næring og kultur med et særskilt ansvar for kultur. Arbeiderpartiet fikk 15 av 35 medlemmer i fylkestinget og 18 faste medlemmer inn i utvalgene.

Andre saker som ble behandlet på det konstituerende fylkesting er høring på lokalisering av det administrasjonssted for de nye politidistriktene og innspill til ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Det er viktig at hele Østfold står samlet om disse sakene. Nytt administrasjonssted for de nye politidistriktene er forslått lagt til Grålum i sterke konkurranse med ski og Lillestrøm. Fylkestingets innstilling la vekt på de gode politifaglige argumentene for å legge hovedsetet til Grålum. I tillegg var det viktig for fylkestinget å vise til utviklingen av kollektivtilbudet rundt Grålum.

Regjeringen vil i løpet av våren legge frem et forslag til ny langtidsplan for forsvaret. Forsvarssjefens fagmilitære råd er positivt for Rygge. Dette følger fylkestinget opp og leder nå et påvirkningsarbeid for å sikre at Forsvarssjefens råd blir politisk realitet i samarbeid med Østfoldbenken og et samlet Østfold.