Ja til Østfold – nei til Viken

Arbeiderpartiet garanterer at den vedtatte Region Viken som Høyre og FRP står bak, ikke blir gjennomført dersom vi kommer i regjering.

Stein Erik Lauvås sier et klart nei til Viken!

Høyre og Fremskrittspartiet mener det er en svært god ide å slå Østfold sammen med Buskerud og Akershus og lage en ny region Viken. Det stemte de for i Stortinget nå i vår. Østfold Arbeiderparti har hele tiden sagt nei til en slik region.

Det å lage en slik region fra Halden til Hallingskarvet er en dårlig ide. En slik region fremstår ikke som naturlig og danner heller ikke et felles bo og arbeidsmarked.

Dersom Østfolds grenser skal endres så må det i det minste kunne godtgjøres at det er fornuftig. Vi vil bruke tid, penger og krefter på å styrke opprettelse av flere arbeidsplasser, kommuneøkonomien, skolen og omsorgen i Østfold istedenfor å drive gjennom lite gjennomtenkte reformer som ingen av de berørte fylkene ønsker seg.

Stein Erik Lauvås

Stortingskandidat

Leder Østfold Arbeiderparti