Hvem bygde landet?

LO Østfold har denne uka samlet mange hundre seniorer til seminar. Tema er "Hvem bygde landet?".

Veteraner

På dette spørsmålet har innlederne veldig gode svar. Yngve Hågensen som innledet i Fredrikstad sammen med Thorvald Stoltenberg, beskyldte tidligere statsminister Kåre Willoch for historieforfalskning når han får seg til å si at Høyre har stor del av æren for velferdssamfunnet. Yngve ramset opp den ene reformen etter den andre som har det til felles at de har gjort livet til vanlige folk bedre. Høyre har stemt mot de fleste, tordnet Yngve!

Thorvald Stoltenberg la vekt på at hvis valget gir som resultat at regjeringen får fortsette, gir vi aksept på at forskjellen mellom mennesker fortsatt kan øke. Dette er en utvikling som velgerne må stoppe! Vi vet at skattekutt til de rike betyr kutt i velferden, sa Thorvald helt uten diplomatisk stemme.

Vil dere ha et samfunn der alle er med, må dere stemme Arbeiderpartiet var deres felles budskap.