Brede kraftledninger strekker seg opp en fjellskrent. Foto: Øivind Haug

Energiutvalget

En sosialdemokratisk energipolitikk for fremtiden

Therese Thorbjørnsen fra Østfold er med å forme Arbeiderpartiets energipolitikk 

- Spennende å jobbe med sakene som berører så mange og alle snakker om, sier ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Sarpsborg Therese Thorbjørnsen.

Forrige uke presenterte Arbeiderpartiets energiutvalg sin rapport som frem mot landsmøtet skal danne utgangspunktet for en ny energipolitikk i Norge. Thorbjørnsen har sittet i utvalget sammen med blant andre AUF-leder Astrid Hoem og ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun, som har ledet arbeidet.

Energiutvalgets leder har presentert sitt arbeid for sentralstyret på partikontoret på Youngstorget i Oslo etter ett års arbeid. Utvalget har gjennomført en bred prosess i partiet, der innspillene har vært mange og engasjementet stort.

Vil ha mye å si for lommeboka

- Jeg vet at mange i Østfold har vært bekymret over de høye strømregningene. Det har vært veldig viktig i utvalget også. Derfor har utvalget konkludert med at det må gjøres mer for å få ned strømprisene. Nå gleder jeg meg til arbeidet videre frem mot landsmøtet til Arbeiderpartiet i mai

- I utvalget har vi vært tydelige på at målet vårt er å få ned strømregningen, kutte utslipp og skape jobber, sier Thorbjørnsen.

Derfor foreslår utvalget en gjennomgang av dagens støtteordninger med mål om å redusere folks strømregninger og ber regjeringen vurdere å redusere moms på disse. Utvalget foreslår også å bedre fastprisavtalene for bedriftene slik at de blir mer fleksible og mer aktuelle for flere bedrifter.

Lederen av utvalget Kari Nessa Nordtun har uttalt at de er enige om de grunnleggende forutsetningene for norsk energipolitikk.

- Vi er en del av et felles europeisk energisamarbeid. Vi bruker markedet som tjener for å få et mest mulig effektivt system, men vi bruker stat og styring til å planlegge for nok kraft, nett og for å omfordele, uttalte Nordtun i går.

Therese Thorbjørnsen foran rådhuset i Sarpsborg

Therese Thorbjørnsen, ordførerkandidat for Sarpsborg Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets Energiutvalg.

Sterkere rettigheter for strømkunder 

Utvalget løfter en mer rettferdig fordeling gjennom hele sin rapport, og er utålmodige på vegne av strømforbrukerne.

- De som rammes hardest av høye kraftpriser, skal skjermes, og strømkunders rettigheter skal styrkes, sier Nordtun.

Energiutvalget forslår en gjennomgang av dagens støtteordninger med mål om å redusere folks strømregninger og ber regjeringen vurdere å redusere moms på disse. Utvalget foreslår også å bedre fastprisavtalene for bedriftene slik at de blir mer fleksible og mer aktuelle for flere bedrifter.

Utvalget problematiserer også rollen til strømsalgselskapene, og ønsker en storrengjøring i dette markedet. De foreslår derfor flere grep for å rydde opp i strømmarkedet for privatpersoner:

•Stille strenge krav til markedsføring av pris, avtaletype og varighet slik at forbrukerne har en reell mulighet til å sammenligne pris på like avtaletyper.

•Utvalget ber regjeringen vurdere en maksimal grense for tillatte påslag og gebyrer for denne bransjen.

•Utvalget ber om en styrket håndheving av regelverket og strengere sanksjonering mot selskaper som bryter det.

- De som rammes hardest av høye kraftpriser, skal skjermes, og strømkunders rettigheter skal styrkes, sier ordførerkandidaten fra Sarpsborg.

Mer aktivt offentlig eierskap 

 Nesten all kraftproduksjon i Norge er offentlig eid. Det må brukes til det beste for fellesskapet, slår utvalgslederen fast.

Utvalget foreslår derfor en rekke tiltak for å styrke det offentlig eierskapet og stiller tydelige forventninger til kraftselskapene. De vil blant annet legge til rette for økt offentlig eierskap av fornybar kraftproduksjon og innføre restriksjoner på bonuser og stramme inn lederlønninger i offentlige kraftselskaper.

- Målsettingen med det offentlige eierskapet er å sikre lokal og nasjonal vekst og verdiskaping. Det må i større grad prege driften av selskapene som i dag sørger for kraftproduksjon på vegne av stat og kommune. Dette vil kreve noe av staten som eier, og av meg og mine ordførerkollegaer som eiere av kraftselskaper lokalt, sier Nordtun.

Om Arbeiderpartiets energiutvalg

Energiutvalget ble satt ned av sentralstyret februar 2022, for å jobbe parallelt med regjeringens energikommisjon, og utforme forslag til uttalelse til landsmøtet i 2023.

Utvalget presenterte sin rapport 6. februar 2023.

Mandat fra sentralstyret

De ekstraordinært høye strømprisene har skapt økt oppmerksomhet og engasjement om strømprisene spesielt og energipolitikken generelt.  Arbeiderpartiets energipolitikk er nedfelt i partiprogrammet og regjeringens prioriteringer i Hurdalsplattformen.

En sosialdemokratisk kraftpolitikk for vår tid må svare på hvordan vi løser de samfunnsmessige utfordringene knyttet til blant annet behovet for økt kraftproduksjon, stigende etterspørsel og energiomstillingen vi står overfor og samtidig hvordan vi når våre klimamål og ivaretar viktige miljøhensyn. Regjeringen har levert tiltak for å bøte på den akutte situasjonen med høye strømpriser, og satte ned en energikommisjon som har sett på løsninger på mellomlang og lang sikt.

Situasjonen vi står i aktualiserer behovet for å tydeliggjøre og spisse Arbeiderpartiets budskap på energifeltet.  

Mandatet ble konkretisert i vedtak på landsstyremøtet i mars der utvalget ble bedt om å se på: 

  • Hvordan vi skal sikre behovet for mer fornybar energi for å unngå kraftunderskudd og økte kraftpriser.
  • Hvordan vi når målsettingene om at kraftoverskuddet bidrar til økt verdiskaping og sysselsetting.
  • Hvordan bidra til forutsigbarhet og gode rammevilkår for husholdninger, næringsliv og industrien.

Utvalget har bestått av:

Leder: Kari Nessa Nordtun, RogalandMarianne S. Næss, FinnmarkAstrid Hilde, AgderGeir Waage, NordlandRolf Laupstad, FinnmarkTore Sandvik, TrøndelagKristian Blindheim, Møre og RomsdalJon Evang, OsloVictoria Marie Evensen, OsloTherese Thorbjørnsen, ØstfoldKine Asper, LOHenrik Jorem, VestlandAstrid Hoem, AUFAmund Vik/Andreas Bjelland Eriksen fra regjeringsapparatet har tiltrådd utvalget

Energiutvalgets rapport kan du lese i sin helhet her

https://res.cloudinary.com/arbeiderpartiet/image/upload/v1/ievv_filestore/bd2da6abdf49479b952ffef66023d1db4f56b52a090c4b5aa021276ba0328824