Barn i koronaens tid.

Idrett

Norge har vært i unntakstilstand siden 12 mars 2020, ja hele verden er preget av at viruset Covid -19 herjer med oss.

Landet ble stengt ned 12 mars i fjor, og vi vet alle hvordan det har påvirket oss, og de rundt oss.

Jeg har stor respekt for de som står i front, fagekspertise og alle som skal ta beslutninger på vegne av oss alle. Men jeg savner mer fokus på barn. Barna i barnehage og skole som er totalt avhengige av tillitspersoner rundt dem.

Barneombud Inga Beyer Engh har skrevet brev til alle de involverte departementene denne uken der hun ber om at tiltak for barn og unge blir lettet på.

Tiltakene som besluttes nasjonalt rammer barn og unge hardt.

Det bør være mulig å differensiere tiltakene noe etter hvor stor smittebelastningen er rundt i landet.

Vi vet at belastningen for enkelte barn og unge kan være store når de ikke får oppleve samhold med andre barn. Vi vet også viktigheten av tilhørighet, og det å bli sett av andre rundt barna.

Flere barn i Norge vokser opp med krevende oppvekstsvilkår, og for mange er skolen et etterlengtet fristed.

Pusterommene blir færre under pandemien for barn som lever i tøffe familieforhold.

Jeg stiller spørsmålet hvordan sikrer vi at barn og unge får god oppfølging under denne pandemien?

Jeg er redd for at beskyttelsen i barnehage og skole blir redusert under denne pandemien. Jeg er bekymret for barn som lever under dårlige omsorgsbetingelser, og som opplever mye konflikter, stress og vold hjemme. Vi vet at dette er svært skadelig for barn, og konsekvensene er alvorlige.

Det finnes systemer rundt mange av disse barna, men bekymringen må også være stor for de barna som ennå ingen har oppdaget og som har det vanskelig hjemme.

Jeg håper barneombudet blir lytta til, og at barn sikres riktig og god oppfølging.

Cecilie AgnaltØstfold Arbeiderparti