Julebrev 2016

For oss på stortinget har 2016 vært et svært aktivt år preget av mange store og viktige saker. Et år som startet med at det borgerlige flertallet innførte flyseteavgiften, noe som til slutt førte til at flyplassen på Rygge ble lagt ned.

Stortingsrep foran julegrana

Men det har også vært et positivt år for Østfold, hvor vi har fått gjennomslag for at helikopter-beredskapen på Rygge skal styrkes og Luftforsvarets ledelse forblir på Rygge, og finansiering av øvelsessenter på Rygge.

I Stortinget har vi også bidratt til forlik om et forbedret skattesystem som bla sikrer at formuesskatten fortsatt blir en del av vårt skattegrunnlag og at selskapsskatten blir satt ned, og om en fortsatt streng men rettferdig innvandringspolitikk og en bedre integreringspolitikk.

Kommune- og regionstruktur har vært debattert over hele landet og i Stortinget. Så store endringer ser det ikke ut til å bli, men denne saken vil prege også neste år.

Etter langvarige og kaotiske forhandlinger fikk vi endelig vedtatt et budsjett for 2017. Prosessen og resultatet vitner om 4 partier som er svært uenige, og som nå krangler om regningen. Oljepengebruken er rekordhøy mens oljeinntektene faller. Det går ikke i hop. Det blir tøft å overta ansvaret for å rydde opp i det økonomiske uføret!

Arbeiderpartiet prioriterte i budsjettet for Østfold å styrke planlegging av jernbanen, styrke opera Østfold og scenekunst Østfold, styrke kommunene og fylkeskommunen, og sykehus, og igangsette planlegging av rv 19 i Moss og e18 i Akershus, for å nevne noe. Et godt utgangspunkt for Østfold etter et regjeringsskifte neste år!

Mulighetene er gode, Arbeiderpartiets utgangspunkt er godt. Men det vil ikke komme av seg selv. Vi takker for samarbeidet i 2016 og ser fram til fortsatt samarbeid i valgåret!

Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år.

Svein Roald, Irene og Stein Erik