AP heier på fagskolene!

Arbeiderpartiet har nå bidratt til et historisk løft for fagskolene her i landet. Det gir tusenvis av fagarbeidere mulighet til videreutdanning og faglig påfyll. På den måten sikrer vi at ingen i arbeidslivet går ut på dato og at flere får en reell mulighet til å lære hele livet.

Bilde i fugleperspektiv av studenter som sitter og arbeider. Foto: Øivind Haug

Det var en gledens dag for de mange med fagbrev og en yrkesfaglig bakgrunn da Stortinget nylig vedtok et historisk løft for fagskolene.  Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sikret flertall for en satsing som innebærer en økning av antall fagskoleplasser med 1000 plasser hvert år i fem år.  Opposisjonens satsing på fagskolene er en gedigen annerkjennelse av at også denne gruppen har et behov for å lære hele livet og at dette ikke i hovedsak er et behov kun for de med akademisk utdannelse.

Fagskolene har på mange måter vært et glemt tilbud og et altfor lite brukt verktøy frem til nå. I denne stortingsperioden har det hittil kun vært en økning på 738 plasser. Dersom vi tar utgangspunkt i at rundt halvparten av arbeidsstokken i Norge har yrkesfaglig utdanning rekker ikke det langt.

Fagskolene er kanskje det tilbudet i Norge som egner seg best til en kompetansereform. Fagskolene er tett på arbeidslivet og har lett for å snu seg rundt for å kunne utvikle tilbud som arbeidslivet behøver.

Hele 53 prosent av medlemsbedriftene til NHO melder i kompetansebarometeret om at de har behov for ansatte med fagskoleutdanning.    

Arbeiderpartiet tar signalene fra arbeidslivet på alvor og ønsker en varig styrket satsing på fagskolene. Desto mer gledelig er det at vi har lykkes med å få på plass en forsterket satsing på fagskolene, noe som vil bidra med 5000 nye plasser over fem år.  

Det er viktig å se dette i et langsiktig lys, men også som en utstrakt hånd i forhold til den krisen som arbeidslivet nå står i. Det er nettopp i slike krisetider at fagskolene kan vise sin fleksibilitet og sin mulighet til å handle raskt.

Vi ser allerede at fagskolene våre har gjort en stor innsats for å få på plass nye studietilbud fra høsten av. Ikke minst har samarbeidet med ransjene ført til utvikling når det gjelder bransjeprogram. Et eksempel på dette kan være tilbudet innen reiseliv som nå vil bli tilbudt ved fagskolen i Viken.

Denne opptrappingsplanen kommer ikke en dag for tidlig. Det er en stor annerkjennelse av at arbeidstakere med yrkesfaglig bakgrunn har like stort behov for oppgradering, faglig påfyll og kompetanseheving. Så er det å håpe å at dette blir en varig annerkjennelse både av yrkesaktive med fagbrev og de mulighetene som fagskolen gir.    

Siv Henriette Jacobsen

Fylkesråd for utdanning og kompetanse

Viken fylkeskommune