En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

Arbeid til alle!

av: Shakeel Rehman, landsmøtedelegat

For noen år siden sto Martin Kolberg på landsmøtets talerstol og viftet med hendene i været og ropte ut: Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen! Jeg som Martin er overbevist om at det fagligpolitiske samarbeidet MÅ STÅ sentralt i Arbeiderpartiet.

Derfor må vi forsvare, forsterke, fornye og forvalte det fagligpolitiske samarbeidet. Vi må lytte til Fagforbundet når de ber oss om en forsterket innsats for flere heltidsstillinger, eller når Fellesforbundet ber oss om en Norges-modell for et seriøst og anstendig arbeidsliv! Vi må lytte til fagforeningskamerater, som vet hvor skoen trykker, og DE VET, at skoen trykker i Østfold!

S

Shakeel Rehman, landsmøtedelegat for Østfold AP

Gode landsmøte, i Østfold, så trenger vi 7000 nye arbeidsplasser de nærmeste årene. Vi har høy andel av arbeidsledige, flere unge uføre, mange permitterte og en rekke grensependlere som statsministeren kastet ut av landet!

Vi trenger derfor en Arbeiderparti-regjering som ser Østfold. OG JA, dirigent: Jeg sier Østfold, for det er DET vi skal jobbe for i den kommende stortingsperioden, når vi skal oppløse Viken, og Østfold fylke, igjen kan oppstå!

Men gode partikamerater, la det ikke være tvil: Det står mye bra i programmet:

Vi skal blant annet gi alle under 30 år, en garanti om arbeid, utdanning eller opplæring OG vi skal forsterke innsatsen for læringene.Vi skal fjerne adgangen til midlertidige ansettelser OG vi skal forsterke fortrinnsretten til økte stillinger. Vi skal innføre en tillitsreform i offentlig sektor OG vi skal doble fagforeningsfradraget.

Dette er god arbeiderparti-politikk som hele fagbevegelsen kan stille seg bak! 

Helt til slutt må jeg ta opp Oslofjorden- som er Norges mest urbane og folketette kystlinje med vakker natur, fiske og frilufts-områder. Vi VET at fjorden er vakker – men den er ikke frisk! Oslofjorden er ALVORLIG syk - men skal vi tro forskerne er det ennå ikke for sent å redde fjorden.

Kjære landsmøte, klokken tikker dermed IMOT Oslofjorden og vi må ta grep , før det er for seint. Derfor håper jeg at et samlet landsmøte kan være med på å sette Oslofjorden på dagsorden, når vi nå arbeide for bedring av miljøtilstanden, en bærekraftig arealforvaltning og en styrking av fiskeriressursene i Oslofjorden!