Vårt svar er trygghet og solidaritet

av: Sindre Martinsen-Evje, leder Østfold Arbeiderparti

Når har Arbeiderpartiet hatt sitt første fullskala fysiske Landsstyremøte den 29.-30. mars 2022 etter pandemien. Det var en stor opplevelse å få delta der som nyvalgt leder i Østfold Arbeiderparti.

Jeg holdt to innlegg i løpet av samlingen, et som gikk på blant annet kommuneøkonomi for fylket, og et om organisasjonsbygging og valget neste år. Vi skal være stolte av at vi har så mange kvinnelige ordførerkandidater fra Østfold.

I talen sin til landsstyret la partileder Støre vekt på hvordan regjeringen skal treffe løsninger som skal være sosialt rettferdige, styrke fellesskapet og komme vanlige folk til gode. Jeg lot meg merke det Støre sa: «At vårt svar er trygghet og solidaritet». På mange måter er det en god oppsummering på den urolige tiden vi er inne i med flere kriser hjemme med strømpriser, drivstoffpriser som svinger, men aller mest det som gjør så sterkt inntrykk nå, den ufattelige og grusomme krigen i Ukraina og den flyktningkrisen vi skal håndtere nå.

Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje, leder av Østfold Arbeiderparti

Landsstyret vedtok lokalpolitisk plattform, en strategiuttalelse og en energiuttalelse. 

Lokalvalget 2023 er avgjørende for å sikre en rettferdig utvikling av Norge. Valget 2021 ga stor støtte til en ny kurs for Norge og en ny Arbeiderparti-ledet regjering. Arbeiderpartiet skal vinne kommune- og fylkestingsvalget i 2023 for å sikre gode løsninger for arbeid, velferd og klima lokalt og regionalt. Det er lokalt vi best ser resultatene av politikken, og det er lokalt vi kan finne løsningene på økende forskjeller. Lokalpolitisk plattform viser Arbeiderpartiets prioriteringer i valget 2023. Landsstyreuttalelse mars 2022 Veien mot 2023: Trygg styring - sterke fellesskap underbygger også dette. Kjennetegn ved Ap skal være at kommune- og fylkestingsvalget i 2023 blir avgjørende for å sikre at vi lykkes med målet om å flytte makt og gi folk mer innflytelse over egen hverdag.

Vi opplever i Norge nå uvanlig høye strømpriser, som treffer norske husholdninger hardt og slår sosialt urettferdig ut. Folk og familier med lite fra før, blir hardest rammet. Arbeiderpartiet og regjeringens svar har vært å avhjelpe den akutte situasjonen på kort sikt, og starte det nødvendige arbeidet på lengre sikt. Sentralstyret satt i februar ned et partiinternt energiutvalg for å gjennomgå partiets energipolitikk i lys av den endrede situasjonen i kraftmarkedet og utfordringene det stiller oss overfor. Landsstyret ønsker at energiutvalget skal tydeliggjøre hvilke verdier og målsetter som ligger til grunn for Arbeiderpartiets energipolitikk og vurdere behovet for å utvikle politikken på enkelte områder.

Det har vært et spennende landsstyremøte med gode innledninger, debatter og uttalelser. Jeg er glad for å ta fatt på de nye oppgavene sammen med dere!

Vi har en stor jobb foran oss, vi skal bygge Østfold 2.0, og vi skal vinne kommune- og fylkestingsvalget neste år.