Ivareta fiskerne i Oslofjorden!

av: Mona Vauger, landsmøtedelegat

Arbeiderpartiet må gå i front for å redde Oslofjorden

Både av hensyn til folkehelse og av hensyn til matfatet.

Vi har fiskeri i Oslofjorden

Utgårdskilen på Hvaler er Sørlandets største fiskerihavn øst for lindesenes med 120 arbeidsplasser

Ungdom søker seg til fiskeri, ser uante muligheter i fremtidens matressurser og råprodukter til industri/energi

Oslofjord-fiskerne er innovative.  De har laget en reketrål som ikke skraper på havbunnen , men som flyter over. Reketråling foregår i sakte fart. På film kan vi se at torsken svømmer inn i trålen, spiser seg mett på reker og svømmer ut igjen. De vil ikke ha fisk i reketrålen.

Oslofjordtråling foregår med små båter og lette redskaper. De kan ikke sammenlignes med store tunge flytende fiskefabrikker som ødelegger havbunnen.

Fiskere pluss Forskere er fremtiden, der ligger løsningen.

I valgkampen er det viktig å synligjøre at Arbeiderpartiet favner helheten og trygg styring, med kloke langsiktige vedtak som tar fiskeri-arbeidsplassene med oss inn i det store arbeidet for fremtidens Oslofjord.

M

Mona Vauger, landsmøtedelegat for Østfold Ap