Enighet om at Kalnes må gi resultater!

Det kan se ut til at det er tverrpolitisk enighet i Østfold om at akuttavdelingen på Kalnes må skal bygges ut. Arbeiderpartiet forventer nå at stortingsrepresentantene fra Høyre og FrP i Østfold bidrar til at dette kan skje så snart som mulig.

Kalnes

Vi har tradisjon for å få gjennomslag når vi står sammen om store saker i Østfold. Nå er det viktig at vi også står sammen om å få bygd ut akuttmottaket. Stortingsrepresentant Ulf Leirstein skriver i et innlegg rettet mot meg at og Fremskrittspartiet er enig i at akuttavdelingen på Kalnes er bygget for lite og at sykehuset derfor må bygges ut. Jeg er derfor glad for at det ser ut som om nå er tverrpolitisk enighet om dette i Østfold og forventer at de stortingsrepresentantene fra de styrende partier i Østfold bidrar til at dette blir en sak senest i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i vår. Jeg tar forbehold om at representantene Ingjerd Schou og Tage Pettersen fra Høyre stiller seg bar et slikt krav. Høyre i Østfold har nemlig enda ikke kommet med sitt syn på saken.

Jeg tar det likevel som et tegn på at Høyre er på glid når helseminister Bent Høie i sitt svar til meg støtter en gjennomgang av kapasitetsbehovet på Kalnes og mener at tidspunktet for når pasientene fra Vestby kan overflyttes til Kalnes må vurderes på nytt. Han vil også ta initiativ til at byggeprosjektet på Kalnes må evalueres slik at nye sykehusprosjekter i Norge ikke legger dette til grunn som en mal.

Nå er det viktig at Høyre og FrP representantene fra Østfold presser på overfor sin regjering slik at regjeringen tar ansvar for utbyggingen. Styret i sykehuset har lenge vært klar på at akuttmottaket må bygge ut, men deklarer ikke å finne disse midlene fra egen drift.

Sykehusstyret ved Sykehuset Østfold mente også opprinnelig at sykehuset måtte bygges større, men måtte forholde seg til en maksimal ramme fra Helse Sørøst i forhold til byggingen. Det ble også da sagt at det ville være åpning for å utvide ved behov. Det behovet har vist seg å være til stede nærmest fra dag en.

De fleste pasienter rapporterer om en god opplevelse på sykehuset på Kalnes, men presset på sykehuset er for stort og akuttmottaket er blitt for lite. Mens antallet korridorpasienter nasjonalt går ned, dobler det seg på Kalnes fra år til år. I 2017 var antallet korridorpasienter på sykehuset hele 3860. Dette er et press som bare vil øke i tiden fremover. I tillegg til at antall pasienter totalt har økt med 10 prosent på to år, så skal sykehuset også få ansvaret for alle pasientene fra Vestby. Befolkningen i Østfold øker også dramatisk. For hvert femte år vil det komme like mange nye pasienter som det nå kommer fra Vestby. I tillegg til en generell pasientøkning, har man heller ikke fått pasientene ut fra akuttmottaket like raskt som forutsatt.

Selv om både Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold gjør alt det som står i deres makt for å forebygge innleggelse og få ut ferdigbehandlede pasienter, er det ikke nok. Akuttmottaket på Kalnes må bygges ut.

Siv Henriette Jacobsen

Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, Østfold