Regjeringen svek Saugbrugs

Rammevilkårene for industrien har alltid vært viktig for Arbeiderpartiet. Vi vet at velferdsstaten hviler på skuldrene av en konkurransedyktig industri. Samtidig vet vi også at Staten må bidra til reelt samspill og partnerskap mellom forskning, utdanning og industrien. På denne måten kan vi bruke målrettede virkemidler for å stimulere til verdens mest miljø- og klimavennlige industri.

Saugbrugs Arve Sigmundstad

Før stortingsvalget høsten 2017 lovet de borgerlige partiene gull og grønne skoger, og situasjonen for Saugbrugs sto høyt på den politiske dagsorden.

Da vi i valgkampen utfordret regjeringspartiene på hvorfor Saugbrugs må betale for å bli kvitt asken sin, mens i nabolandet vårt regnes aske som en ressurs som brukes både til vegbygging og gjødsel – da var de borgerlige på pletten og lovet å gripe fatt. På mitt direkte spørsmål fra Stortinget nå i vår bekrefter regjeringen snart et år etterpå at alt er som før. Men kanskje det skjer noe til høsten?

De ble lovet at de skulle gripe fatt i Saugbrugs sin søknad om CO2 kompensasjon, og sørge for at denne fikk en ny gjennomgang etter valget. På direkte spørsmål fra Stortinget svarer regjeringen nå at dette ikke vil skje, men at de kanskje vil se på dette når det utarbeides nytt regelverk som skal gjelde etter 2020.

Så mye var de borgerliges fagre løfter verdt. De lovet gull og grønne skoger, men leverer ikke på løftene sine.

Historien om Saugbrugs, er også historien om Halden. Saugbrugs ble stiftet i 1859, av de største skogeierne i regionen. Røttene til Saugbrugs finner vi også i Fredrikshaldske Saugbrugercorporation, som har en flere hundre år gammel historie. Saugbrugs er den eldste treforedlingsfabrikken i Norge som fortsatt er i drift, og har i generasjoner år vært en viktig arbeidsplass i Halden.

Det har lenge vært kjent at den første Solberg-regjeringen ikke leverte på rammevilkårene til industrien og til Saugbrugs. Det er nok å nevne CO2-kompensasjon, askeproblematikken og økte kostnader for bedriften knyttet til tonnasjebegrensninger på veinettet. Samlet gir dette en negativ effekt for Saugbrugs på 50 millioner i året.

De som trodde på valgløftene til Høyre, FrP og Venstre har all mulig grunn til å føle seg ført bak lyset – for heller ikke den andre Solberg-regjeringen leverer på rammevilkårene for industrien og Saugbrugs.

Arve Sigmundstad

Gruppeleder

Arbeiderpartiet