En ny og bedre Ap-politikk for funksjonshemmede

Arbeiderpartiet har de senere åra ikke hatt en god nok politikk for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nå endres dette.

En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

Forslaget til program, som skal behandles på landsmøtet, viser et offensivt parti med en ny og fremtidsrettet politikk for denne gruppa.

Det viktigste, som også ble slått fast av Arbeiderpartiets stortingsgruppe

i begynnelsen av februar, er at partiet nå tar til orde for at Norge skal innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, i den norske menneskerettighetsloven. Dette har det vært arbeidet for lenge og et slikt vedtak styrker funksjonshemmedes rettigheter på et overordnet nivå.

I virkeligheten er dette en milepæl i funkis-politikken og vil bli lagt merke til blant de mange tusen funksjonshemmede i Norge.

Men ikke nok med det: Programforslaget rommer også en rekke andre tiltak som bringer dette politikk-området framover. Blant annet slås fast at BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) er et viktig likestillings-verktøy og at Ap skal sørge for at ordningen og finansiering gir et best mulig universelt tilbud i alle kommuner.

I det hele tatt går arbeidet for likestilling som en rød tråd i programmet; «alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnet». Andre punkter:

Alle nærskoler skal være universelt utformet innen 2030.Fritidsaktiviteter skal tilrettelegges slik at alle kan delta.Statlig og kommunal sektor skal forplikte seg til å inkludere flere mennesker med funksjonsnedsettelser.

Det er gode formuleringen også på andre sektorer.

Programforslaget viser at det nytter å jobbe internt. Partiets ressursgruppe på dette området, med tidligere Oslo-ordfører Ann Marit Sæbønes i spissen, har arbeidet hardt for å utvikle en bedre politisk plattform for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Partileder Jonas har lyttet og bidratt til at denne nye positive plattformen er et faktum. Det skal han ha ros for!

Av Jens O Simensen