Pensjon fra første krone

I lønnsoppgjøret i privat sektor fant de løsninger på urettferdig deler i AFP-ordningen. Det er bra. Men det løste ikke alle pensjonsflokene. Det som gjenstår er å sikre at du tjener opp pensjon også i den obligatoriske tjenestepensjonen din fra første krone på lønnsslippen.

Svein Roald Hansen

Dette ble det ikke enighet om og spørsmålet om endringer i obligatorisk tjenestepensjon er spilt over til storting og regjering. I dag kan arbeidsgiveren velge om han vil gi pensjonsopptjening for lønn under 93.000 kr (1G) eller ikke. Velger han det ikke, mister du pensjonsopptjening om du har inntekt under dette beløpet.

I tillegg får ikke de som er mellom 13 og 20 år ta del i ordningen med obligatorisk tjenestepensjon. Det samme gjelder for alle med små stillingsbrøker. Og for å toppe det hele, det gjelder heller ikke om du ikke er i samme jobb i mer enn 12 mnd.

Vi mener pensjonsopptjening fra første krone og første time er et viktig sosialt spørsmål. Det handler først og fremst om unge, folk med små stillinger og de som tjener dårligst. Men også arbeidstakere på alminnelige lønninger som får lite i tjenestepensjon.

Opptjening fra første krone kan bety opp mot 10 000 kroner mer i årlig utbetaling knyttet til obligatorisk tjenestepensjon for en med ca. 400 000,- i årslønn.

Dette må det ordnes opp i. Derfor har vi lagt fram forslag om dette i Stortinget. Hvis vi får dette på plass, vil det være en seier for det seriøse arbeidslivet. Slik ordningen er i dag er den både usosial og urettferdig.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Ap