Regjeringens kommuneopplegg for 2018

Arbeiderpartiet gir mer til skole og omsorg Arbeiderpartiet vil sette kommunene i stand til å styrke velferdstjenestene til sine innbyggere, særlig innenfor skole og omsorg.

Stortingsrepresentant

Svein Roald Hansen

Hvis Høyre/FrP-regjeringens forslag til bevilgninger til kommunene for 2018,som blir vedtatt til høsten, vil Kommunene slite med å få endene til å møte neste år. Da vil det bli trange budsjetter for skole og eldreomsorg.

Man skulle trodd at regjeringen ville slå til med et godt økonomisk opplegg for kommunene i 2018 ettersom 2017 er såpass dårlig. Men det gjør regjeringen ikke.

Etter at utgiftene som flere eldre innebærer og pensjon er dekket, samt regjeringens egne satsinger, sitter kommunene kun igjen med på 0,5-1 mrd. kroner i 2018 til egne prioriteringer. Dette må ses i sammenheng med at kommunenes frie inntekter reduseres med 1,5 milliarder kroner i 2017. For 2017 og 2018 samlet er det med andre ord en reell nedgang i de frie inntektene.

Så forsøker regjeringen å gi inntrykk av at kommunene får mer å rutte med ved å regne inn en «effektiviseringsgevinst» på 1,2 mrd. kroner i kommunene. Alle vet at kommunene effektiviserer, og det gjør de uten at regjeringen må påpeke dette eller forsøke å få sitt eget kommuneopplegg til å se bedre ut med det som begrunnelse.

Arbeiderpartiet har hvert eneste år i denne stortingsperioden prioritert mer penger til kommunene enn regjeringen og flertallet på Stortinget. Dette gjør vi for å sette kommunene i stand til å styrke sine velferdstjenester, særlig innenfor eldreomsorg og skole. En ny regjering og et nytt stortingsflertall må ha som en av sine hovedoppgaver å prioritere mer penger til skole og eldreomsorg framfor skattekutt til de som har mest fra før.

Den 11. september kan du bidra til at dette skjer og at kommunene får mer å bruke på skole og eldreomsorg neste år.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Ap