Helikopterberedskapen på Rygge skal styrkes

Arbeiderpartiet vil tilføre Rygge nødvendig mannskap og helikoptre for å gi spesialstyrkene økt mobilitet og beredskap. Det står fast.

Svein Roald Hansen og de andre toppkandidatene

Svein Roald Hansen og de andre toppkandidatene lover at helikopterberedskapen på Rygge skal styrkes.

Ingjerd Schou feilsiterer Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre om fordelingen av Bell-helikoptrene mellom Rygge og Bardufoss. Det Jonas sa, var følgende: «– I utgangspunktet står 9–9. Detaljene i en fremtidig modell må vi komme tilbake til når landmaktstudien er ferdig.» Arbeiderpartiet har altså ikke låst seg til dagens fordeling 9-9 mellom Rygge og Bardufoss. Det skal vurderes nå, når landmaktstudien skal behandles.

Det er grunn til å peke på at hærsjef og generalmajor Odin Johannessen mener at hæren trenger helikoptre. (Kronikk i DN 28.6). Det blir en del av debatten rundt vår framtidige landmakt.

I forsvarsforliket sier Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Arbeiderpartiet følgende: «Dette flertallet viser videre til sine merknader om landmaktutredningen, der det blant annet skal utredes om de ni Bell 412-helikoptrene som blir stående på Bardufoss fram til alternativ kapasitet er etablert, eller annen helikopterkapasitet, vil være nødvendig for å gi Hæren økt mobilitet.»

Høyre og Arbeiderpartiet er altså enige om at helikopterkapasiteten til hæren i nord skal vurderes i lys av landmaktutredningen.

Det som oversees er jo at regjeringen i sitt forslag til langtidsplan foreslo å skrote seks fungerende Bell-helikoptre. Et nytt element er også at politiet nå skal få egne transporthelikoptre på beredskapssenteret på Taraldrud. Dagens Bell-helikoptre på Rygge brukes til å gi nettopp til å gi politiet transportstøtte. Med egne politihelikoptre frigjøres det også kapasitet på Rygge.

Hvor Ingjerd Schou har det at det vil koste flere milliarder kroner å utnytte hele Bell-helikopterflåten i stedet for å skrote seks av dem, vites ikke. Å anskaffe nye helikoptre er dyrt. Men å benytte de seks fungerende Bell-helikoptrene regjeringen koster ikke milliarder. Det er tvert i mot både unødvendig og ufornuftig politikk.

Å avvente den endelige beslutningen om helikoptre for hæren i nord var en forutsetning for at Arbeiderpartiet gikk med på et forlik om langtidsplanen. Alternativet var at regjeringen ikke hadde fått flertall for noen langtidsplan. Vi forventer og forutsetter at regjeringen står ved forliket. Arbeiderpartiet forventer nå at Høyre og forsvarsminister Søreide gjør jobben sin og utreder framtidig bruk av Bell-helikoptrene for hæren, også i nord.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet