AVGIFTER OG AVGIFTER

Sukkeravgiften denne gangen, nå begynner den å slå ut og det er ikke godt nytt for Østfold, desverre. Nå ser vi svekket konkurransekraft hos mat og drikkeprodusenter, samt hos varehandelen i Østfold.

Stein Erik

Avgiftsinntektene øker i Sverige….. grunnet økt grensehandel som følge av økte avgifter i Norge. Grensehandelen økte med over 23 % fra 4 kvartal 2016 til 3 kvartal 2017. Over 15 milliarder kroner ble brukt av nordmenn på utenlandshandel i samme periode.

Sukkeravgiften gir oss ikke sunnere varer, det er en ren avgift til staten og ikke noe helsepolitisk grep for sunnere livsstil.

Avgiften ble ( som en annen avgift den sittende regjeringen innførte som heller ikke slo heldig ut for Østfold ) vedtatt en sen kveld av H, FRP, V og KRF fordi man trengte mer penger til statsbudsjettet. Sammen med at man tidligere har øket muligheten for å handle billigere på nettet fra utenlandske leverandører så får man resultatet økt grensehandel og færre arbeidsplasser i Østfold og Norge.

Næringslivets Hovedorganisasjon er bekymret, LO Østfold er bekymret, Fagforbundet Handel og Kontor er bekymret, Norsk Nærings og nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Mat og Drikke, Arbeidsgiverorganisasjonen Virke er bekymret, med rette. Dette går rett på norske arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien og varehandelen, arbeidsplasser Østfold og Norge har god bruk for. Som Forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes sier, vi trenger ikke færre arbeidsplasser framover, men fler.

Her er grepet, legg vanlig moms på brus og knask og fjern muligheten for avgiftsfri netthandel, da kunne man rettet opp i noe av den skjevheten som har oppstått og som gjør at norske bedrifter og norsk varehandel taper mot utenlandske konkurrenter. Om ikke regjeringen vil lytte til undertegnede så kunne de muligens lytte til Grensehandelsalliansen, de er nemlig på rett spor.

Med ønske om en riktig flott påske.Stein Erik LauvåsStortingsrepresentant og Leder i Østfold Arbeiderparti