Tiltak for eldre mangler totalt i Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020:

Dette til tross for at det aldri tidligere har blitt flyttet på så mange milliarder i et revidert nasjonalbudsjett.

Bjørn

Årsaken til de store justeringene i statsbudsjettet er knyttet til konsekvensene av korona-viruspandemien.

Koronaviruset gir en sykdom som i all hovedsak rammer eldre mennesker hardest. Til tross for dette glimrer tiltak rettet mot eldre med sitt fravær.

Til tross for rekordbruk av oljemilliarder, savnes ekstra midler for å sørge for en verdig eldreomsorg nå som helsetjenestene opplever stort press, midler øremerket for å avdempe konsekvensene koronakrisen har for utsatte og sårbare eldre på eldreboliger, sykehjem og for pensjonister som bor hjemme.

Aldri har så mange eldre vært så ensomme som under koronakrisen. Eneste mulighet for å kommunisere med omverden har vært ved hjelp av digitale medier. På dette området har alt for mange eldre manglende kompetanse. Derfor burde det i denne tiden blitt satt inn en massiv innsats på opplæring i digitale verktøy for eldre.

Kommunene burde gis økonomi til å styrke innsatsen på sykehjemmene. Det er nettopp på sykehjemmene 60 prosent av alle korona-relaterte dødsfall har skjedd. Mange av beboerne på sykehjemmene har ikke kunnet ha besøk av sine nærmeste under denne koronatiden. Dette må kompenseres med mer omsorg fra de ansatte.

Det er en uvirkelig gåte at budsjettet ikke hensyntar den gruppen mennesker som er hardest rammet.

Nå er vi inne i en tid der samfunnet gradvis gjenåpnes. Det er flott at elever er tilbake på skolen. At flere bedrifter starter sin virksomhet igjen. Supert er det også at idretten ruller så smått i gang igjen. De fleste vil gradvis gå tilbake mot en normal tilværelse, mens de eldre over 65  nok gjør klokt i å nærme seg det normale med stor forsiktighet, for faren er ikke over! Da er det viktig at samfunnet åpnes med stor omtanke og innsats for personer i risikogruppen.

Bjørn Eriksen

Leder veteranutvalget i

Østfold Arbeiderparti