Et verdivalg

For Arbeiderpartiet er sterke felleskap og mer rettferdig fordeling viktigere enn privatisering og økte forskjeller.

Ordfører i Sarpsborg

I dag har Arbeiderpartiet fylkesordføreren i Østfold, og vi har ordførere i syv av Østfolds kommuner.

Med Arbeiderpartiet ved roret har kommunene kunne unngå privatisering av helsetjenester. I Moss tok Arbeiderpartiet grep med en gang vi tok over styringa etter Høyre og re kommunaliserte sykehjemmet, og i Sarpsborg og Fredrikstad jobbes det godt med å sikre heltid fremfor ufrivillig deltid.

Vi den siste tiden fått flere meningsmålinger nasjonalt som viser at det ser ut til å bli tidens valgthriller til neste års kommunevalgkamp.

Høyre forsvarer private aktører i enhver debatt vi møter de i, og private aktører og effektivisering er ofte svaret de har på alt. Det er ikke vanskelig å se for seg hva Høyre har planer om å gjøre hvis de vinner makta i flere av kommunene og i den nye fylkeskommunen Viken.

Valget i 2019 er et verdivalg, vi skal bruke de neste 346 dagene fram mot valget på å fortelle om vår politikk.

For Arbeiderpartiet er sterke felleskap og mer rettferdig fordeling viktigere enn privatisering og økte forskjeller.

Velferdsstaten handler også, i høyeste grad, om våre velferdskommuner.

Arbeiderpartiet gjorde et fantastisk lokalvalg sist, og har over 200 ordførere over hele landet. Derfor kommer regjeringen og høyrepartiene til å legge all skyld på kommunene, hvis det må spares i viktige velferdstilbud. Da må evne å slå tilbake, evne å si tydelig ifra.

Arbeiderpartiets ordførere og lokalpolitikere tar sitt ansvar, og står på, for å gjøre kommunen best mulig for sine innbyggere.

Men det er regjeringen som prioriterer kommuneøkonomien ned. Det er høyrepartiene som prioriterer kommuneøkonomien ned. Nå vil regjeringen sågar endre reglene for eiendomsskatten for å redusere kommunenes inntekter. Skattekutt vil svekke velferdskommunene i enda større grad.

For Arbeiderpartiet er det viktigst å prioritere velferd mer enn skattekutt.

Vårt svar har vært, og er, å bygge velferden ut.  Gjøre den tilgjengelig for alle, rik og fattig. Satse på fellesskapets velferdstjenester, ikke på privatisering og skattekutt.

Sindre Martinsen-Evje

Ordfører Sarpsborg kommune