Tilbake til fattig-Østfold?

av: Siv Henriette Jacobsen

Mange har uttrykt bekymring for de økonomiske vilkårene for nye Østfold fylkeskommune ved en deling av Viken. Det er det all grunn til. Nå må jobben starte for at alle kommuner og fylkeskommuner skal få en sunn økonomi og gode muligheter til å gi sine innbyggere likeverdige tjenester. 

Det er uakseptabelt at tilbudet til den enkelte skal være avhengig av hvor han eller hun bor og av den lokale skatteinngangen. Det kommunale og fylkeskommunale inntektssystemet bidrar til å øke ulikhetene mellom kommuner og mellom fylkeskommuner. Slik som systemet er innrettet betyr det at kommunene i Østfold og den nye fylkeskommunen ikke vil få nødvendig økonomi hverken til å kunne gi sine innbyggere likeverdige tjenester eller sette i gang tiltak for å bedre folkehelsen, øke utdanningsnivået eller øke sysselsettingen. Den som har skal få, og den som ikke har, skal få enda mindre. Slik kan vi ikke ha det. Vi må bruke inntektssystemet aktivt for en bedre fordeling og for å kunne løse sosiale utfordringer i befolkningen.      

Siv Henriette Jacobsen

Siv Henriette Jacobsen

23. februar vedtok fylkestinget å oppdele Viken og gå tilbake til Akershus, Buskerud og Østfold. Nå starter jobben med å bygge tre nye fylker på rekordkort tid som skal stå klare fra 1.1.2024. Det er mange ulike meninger om Viken. Det er forståelig. Vi i Østfold Arbeiderparti har vært krystallklare hele veien – Viken skal oppløses fordi det er til det beste for innbyggerne våre. Det handler om nærhet til de folkevalgte og å bevare legitimiteten i befolkningen, men det må også handle om en bedre fordeling av tilgjengelige midler.

Politikere fra Høyresiden har brukt de økonomiske vilkårene til Østfold som et argument for å ikke dele opp Viken. Men det er jo ikke slik at Østfold sine utfordringer har blitt borte fordi vi har vært slått sammen med Akershus og Buskerud. Snarere tvert imot. Det er grunn til å tro at våre utfordringer i for stor grad forsvunnet i statistikken og at våre behov ikke blir tilstrekkelig tatt hensyn til på samme måte som du har det gjennomsnittlig bra når du har hodet i fryseboksen og beina i stekeovnen.

Østfolds utfordringer kan lett bli borte fra statistikken når vi er i samme fylke som Bærum. Arbeidet for å løse sosiale utfordringer føles ikke like prekært. Det blir vanskeligere å skape god forståelse for viktige og målrettede tiltak mot barnefattigdom, skoleslutting og utenforskap. Det er et veldig godt argument for å oppløse Viken. Innbyggerne fortjener rett og slett bedre.