Skolen trenger flere lærere

Elevene – barna våre – er på skolen igjen. Noen for første gang, andre på nye trinn på utdanningsveien.

Barn og fattigdom

Skolen trenger flere lærere
 

Elevene – barna våre – er på skolen igjen. Noen for første gang, andre på nye trinn på utdanningsveien. Det blir en annerledes skoledag, med hyppig håndvask, regler og avstand. Men det som ikke endrer seg er hvor viktig læreren er for alle de barna som møter opp fylt av lærelyst.
 

De siste årene har skolen stått overfor en alvorlig lærermangel, og konsekvensene merkes allerede i norske klasserom. Andelen ukvalifiserte som underviser i norske klasserom er nesten doblet siden høyreregjeringen overtok i 2013. Om lag halvparten av timene med spesialundervisning utføres av ukvalifiserte assistenter, selv om dette er de elevene som trenger ekstra hjelp og støtte aller mest. Mange kommuner melder om store vanskeligheter med å rekruttere og beholde lærere.
 
 Derfor er Arbeiderpartiets viktigste budskap på første skoledag:
 
 Ansette flere lærere. Vi har foreslått 3000 nye lærerstillinger i kommunene fra 2017-2021.

 Utdanne flere lærere. Vi vil ha en nasjonal rekrutteringskampanje for å flere – særlig menn – til å bli lærere i skole og barnehage. Vi vil også erstatte det rigide 4-kravet i matematikk med mer treffsikre opptakskrav for å starte på lærerutdanningene. Beholde flere lærere. Vi vil ha en tillitsreform i skolen for å beholde dyktige fagfolk og gi de tid til å være lærere og følge opp barna. Vi vil jerne «avskiltingen» av erfarne lærere med verdifull erfaring i skolen gjennom de nye kompetansekravene. Unngå skolekutt. Skolene har brukt penger de ikke hadde i vår på korona-utbruddet, og har enda ikke fått mer penger. Næringslivet fikk redningspakke, det burde skolene også få. Vi foreslo derfor en skolemilliard ekstra til kommunene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) før sommeren. 

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti