Stein Erik Lauvås på topp

På møte mandag 14. november vedtok nominasjonskomiteen sitt endelige listeforslag til stortingsvalget i 2017. Stein Erik Lauvås topper også det endelige listeforslaget. Det er heller ikke gjort andre endringer fra komiteens foreløpige innstilling.

stein erik idun

Listeforslaget skal behandles på nominasjonsmøtet 26. november 2016. Nominasjonskomiteens leder Ole Haabeth, sier at komiteen har lagt vekt på medlemmenes rådgivende medlemsavstemning, men ikke bare den.Komiteen har et selvstendig ansvar for at listeforslaget skal inneha fornyelse, spredning i alder og erfaring, og ikke minst var komiteen samstemte på at fylkets regioner skal være representert på de mest sentrale plassene med dyktige og samlende kandidater, sier Haabeth.

Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig på alle punkter.

Her er listeforslaget:1. Stein Erik Lauvås, Marker

2. Elise Bjørnebekk-Waagen, Sarpsborg

3. Svein Roald Hansen, Fredrikstad

4. Siv Henriette Jacobsen, Moss

5. Arve Sigmundstad, Halden

6. Siri Martinsen, Fredrikstad

7. Shakeel Rehman, Moss

8. Cecilie Agnalt, Skiptvet

9. Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg

10. Inger-Lise Skartlien, Rygge

11. Mohamed Warsame, Fredrikstad

12. Wenche Olsen, Halden

13. Vegar Finnes, Trøgstad

14. Mona Vauger, Hvaler

15. Jon Ivar Nygård, Fredrikstad