Vi må beholde Østfold

Høyre, Frp, KrF og Venstre har vedtatt å slå sammen Østfold med Akershus og Buskerud til region Viken. Hva som skal være så bra med det, forteller de ikke noe om. Jeg fulgte debatten i Stortinget, og det var jo ingen av partienes representanter fra nevnte partier som snakket om Viken og fordelene med den.

Tore Leif Gunderesen vil beholde Østfold

Tore Leif Gunderesen vil beholde Østfold

Jeg har registrert at det er fylkespolitikere som ønsker større regioner, slik at de kan få flere oppgaver. Men hvilke oppgaver det er snakk om, vet vi ikke. Det skal regjeringen tenke på nå, gjennom et utvalg!

Fylkeskommunen har i dag ansvar for videregående opplæring, en del kultur og regional planlegging og utvikling. Hvilke av disse oppgavene blir bedre for innbyggerne i Østfold ved at vi slås sammen med Akershus og Buskerud er for meg meget uavklart. Det er mulig det hadde vært et bedre grunnlag for den regionale planleggingen ved å se nabofylkene og Oslo i sammenheng, for det er mye pendling inn til hovedstaden. Men Oslo skal jo ikke være med i Viken!

Nei, la oss beholde Østfold som Østfold. Vi er nær 300.000 innbyggere. Det er et godt befolkningsgrunnlag for de tjenestene fylkeskommunen har ansvar for. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har lovet å gjøre om på beslutningene om fylkene selv ønsker det. Vi har et stortingsvalg i september 2017 hvor vi skal velge en ny regjering. Det er viktig at velgerne har merket seg denne regjeringens beslutning om storstilt sentraliseringsutvikling av Norge.

Tore Leif Gundersen

Nestleder Fagforbundet Østfold