Barn og unges psykiske helse

Halvparten av oss opplever psykiske problemer i løpet av livet. Likevel er et av samfunnets tabuer å ikke takle selve livet. Et godt liv begynner med en god barndom, og derfor vil Arbeiderpartiet gi alle unger en god start i livet.

Elise B. Waagen

En god barndom varer hele livet» sier noen. Men det gjør også en dårlig barndom. Skal vi bryte den vonde sirkelen er det behov for en kraftig opptrapping av innsatsen for psykisk helse blant barn og unge.

Det viktigste forebyggende arbeidet er det vi gjør før folk blir syke. Å investere i gode barnehager, skoler, helsestasjoner og skolehelsetjenesten er investeringer i forebygging og vår felles framtidige helse. Arbeiderpartiet vil satse på forebyggende tiltak som fremmer god fysisk og psykisk helse for alle.

Så mange som 50 prosent av befolkningen opplever en psykisk lidelse i løpet av livet. De strever i så stor grad at det går utover hvordan de fungerer i hverdagen. Så mange som 260 000 barn har foresatte med så store problemer at det går utover omsorgen. Samtidig har 70 000 barn og unge psykiske lidelser som krever behandling. Tallene forteller mye om hvor viktig det er at vi lykkes med arbeidet for psykisk helse.

Alt for mange barn og unge opplever å ikke få riktig hjelp på et tidlig tidspunkt. Små utfordringer får vokse seg til problemer uten at hjelpen er på plass. En overbelastet skolehelsetjeneste og en tøff kommuneøkonomi har konsekvenser for den enkelte og samfunnet. Resultatet er at barn og unge møter en stengt dør og ikke får den hjelpen som skulle vært en selvfølge. Arbeiderpartiet tar dette på alvor.

Vi mener at det neste store helseløftet i Norge må handle om for barn og unges psykiske helse.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Stortingerepresentant, Ap