Nei, flypassasjeravgiften skulle aldri vært innført

Fremskrittspartiets Ulf Leirstein og Erlend Wiborg erkjenner at flypassasjeravgiften aldri skulle vært innført. Men det ble den altså, med FrPs stemmer. Avgiften førte til at Rygge Sivile Lufthavn ble nedlagt. Leirstein og Wiborg forsøker å fraskrive seg ansvaret ved å hevde at avgiften «ble brukt som et påskudd for at flyplassen ble lagt ned». Nei, det var ikke et påskudd eierne brukte. Det var et direkte resultat av avgiften.

original_1478638280_3895621

Så forsøker FrP-representantene seg igjen om en usann historieskriving om Rygge og at Arbeiderpartiet skal ha «motarbeidet flyplassen». Rygge Sivile Lufthavn ble drevet fram gjennom stor politisk innsats fra Østfold fylkeskommune, med Arbeiderpartiets fylkesordfører, Arne Øren i spissen, sammen med LO, NHO og næringslivet i Østfold.

Rygge fikk sin første konsesjon av Regjeringen Bondevik i 2004 med et slags passasjertak på 750.000. Men det var først da Stoltenberg-regjeringen overtok i 2005 at vi fikk på plass den nødvendige driftsavtalen med Forsvaret og flyplassen kunne komme i drift.

Så kom veksten og man stanget i passasjertaket. Derfor endret regjeringen Stoltenberg konsesjonen i september 2009 til 15.000 flybevegelser. Dette ga flyplassen rom for den trafikkveksten som kom.

I 2014 ble konsesjonen fornyet av nåværende regjering, og antall flybevegelser hevet til vel 30.000 Det ga nødvendig rom for ytterligere passasjervekst og endelig positive regnskapstall. Inntil flyseteavgiften ble innført våren 2016, Ryanair flyttet sine basefly, grunnlaget for tilstrekkelig trafikk falt bort og kroken ble satt på døra.

Leirstein og Wiborg erkjenner tabben med avgiften. Men forsøker likevel å fraskrive seg ansvaret for resultatet, nemlig en stengt flyplass. De tror visst folk flest ikke ser sammenhengen.

Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Ap