Borge, Norge og Brüssel

Det er heldigvis andre som skal svare på spørsmålet innholdsredaktør Jon Jacobsen reiser i sitt brev fra bladet fredag om jeg (og de andre på Østfoldbenken) er til nytte for Østfold.

original_1478638190_8136563

Det er bra vi som stiller til valg underkastes slike vurderinger. Men premissene for Jacobsens konklusjon, slik jeg oppfatter den, gjør meg nyskjerrig.

Han mener å vite at jeg mentalt befinner meg nærmere Brüssel enn Borge. Jo, jeg arbeider mye med EØS-politikk og handelspolitikk. Men er dette unyttig for Østfold? Et fylke hvor eksportbedriftene ligger som perler på en snor, og en EØS-avtale som griper inn i de fleste av politikkens områder, lokalt som nasjonalt? Fylkeskommunen har representanter på Osloregionens Brüsselkontor fordi det som skjer der angår oss.

Er det noe som diskuteres ganske heftig nå, i Europa, i USA og her hjemme, så er det handelspolitikk. Jeg har vært på debattmøte om TISA og TTIP her i Fredrikstad, i Sarpsborg og andre steder i landet. Folk er engasjert og urolige for konsekvensene, ikke i Brussel, men i Borge, her hos oss.

Det meste vi arbeider med på Stortinget gjelder også for Østfold. System og nivå på bedrifts- og personbeskatning. Kommuneøkonomi og inntektssystem. Taxfreekvoten gjelder både på Rygge, Svinesund og Gardermoen. Derfor presenterer FB flere deler av statsbudsjettet enn de postene som bare angår Østfold.

Men bare for Østfold? Hva kan vi vise til av gjennomslag for det? Ved valget i 2001 følte jeg det var ett oppdrag Østfoldbenken hadde fått, å få bygd 4-felts E6 så fort som mulig. Bondevik-regjeringen foreslo bompenger også på den nye Svinesund-brua for å få opp tempoet. Det var det Ap som sikret flertall for. Regjeringens støtteparti, FrP, var den gang i mot bompenger, så de stilte ikke opp. Viktig sak levert av Ap, H, KrF og V.

Mulighetene for å levere fra regjeringskontorene er betydelig bedre enn fra opposisjon Fra 2005 til 2013 var vi i regjeringsposisjon. I disse 8 årene bygde vi ferdig 4 felts E6 og leverte nytt sykehus på Kalnes, nytt fengsel i Halden og kvinnefengsel i Sarpsborg. Rygge Sivile Lufthavn fikk konsesjonsbetingelser som ga luft under vingene. Festningsverkene i Gamlebyen og Fredriksten ble restaurert for mange titalls millioner, Haldenkanalen kom inn på riksantikvarens liste over kulturminner og er sikret årlige bevilgninger.

Gjennom kulturløftet fikk flere av fylkets kulturinstitusjoner økte bevilgninger. Studium Actoris kom inn på statsbudsjettet og senere Kulturrådets budsjett. Rudskogen ble nasjonalt motorsportsenter. I siste NTP ble grunnlaget for utbyggingen av dobbeltsporet jernbane gjennom hele fylket vedtatt. I budsjettforslag for 2014 kom startbevilgningen til kulturscene i Fredrikstad, men ble dessverre ble strøket i H/FrP-regjeringens budsjettendringer.

For Kronos Titan fikk vi fjernet to særavgifter, noe som har spart bedriften for titalls millioner i årene senere. Det lykkes å sikre SAAB Tecnologi i Halden en utviklingsbevilgning for nytt radarsystem.

La meg presisere at politikk er lagarbeid. Det er ytterst få saker den enkelte kan si er bare min fortjeneste. Men i alle disse sakene har jo selvsagt Ap’s representanter på Østfoldbenken arbeidet for skulle få prioritert i budsjett- og plansammenhenger.

Alt dette har FB skrevet om da det var nytt og aktuelt. Likevel dyrkes bildet av at Østfoldbenken på Stortinget overhode ikke får til noe som er til nytte for Østfold. Det interessante er hvorfor går dette i glemmeboken for en politisk kommentator som kunne brukt avisens arkiv å friske på hukommelsen?

Av Svein Roald Hansen

Stortingsrepresentant for Østfold Ap