En gruppe elever sitter samlet rundt læreren som forklarer og veileder dem gjennom oppgaver. Foto: Øivind Haug

Avskilting av lærere er over!

av: Elise Waagen, stortingsrepresentant og Therese Thorbjørnsen, utvalgsleder i Sarpsborg og styremedlem i Østfold Ap

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om å skrote firerkravet i matte og stoppe avskiltningen av lærere.

En kvalifisert lærer er det viktigste for å gi alle elever en god skole. En av fire som underviser i norsk skole har ikke lærerutdanning og lærermangelen øker. For en ny regjering er det å gi alle elever kvalifiserte lærere som har tid til dem den viktigste skolesaken. 

Vi feiret verdens lærerdag 5.oktober med å legge fram ny politikk for å rekruttere, beholde og utdanne flere kvalifiserte lærere. Det å sørge for nok kvalifiserte lærere i skolen er en av de viktigste investeringene vi gjør i ungene våre.

Flere lærere med lærerutdanning har risikert å miste statusen som lærer 20-30 år etter at de fullførte utdanningen, pga. Høyreregjeringen. 

Elise Waagen og Therese Thorbjørnsen

Elise Waagen, stortingsrepresentant for Østfold Ap og Therese Thorbjørnsen, utvalgsleder i Sarpsborg og styremedlem i Østfold Ap

Det trengs flere kvalifiserte lærere i skolen, da er det feil å avskilte mange av våre mest erfarne lærere og kreve at de skal bruke sine siste yrkesaktive år på å ta etter- og videreutdanning. Vi skal fortsette satsningen på etter- og videreutdanning for lærere for fullt, men stoppe avskiltningen av lærere utdannet før 2014 fordi den skyver erfarne lærere ut av skolen.

Vi gikk til valg på å fjerne "avskiltningen" av lærere - nå leverer vi!