Miljøfokus i lokalpolitikken gir resultater

I Fredrikstad er vi opptatt av å tenke på klima og miljø når vi fatter beslutninger for byen vår og dens fremtid. Sist bystyremøte var et svært godt eksempel på at miljøfokus i lokalpolitikken gir resultater – vi vedtok blant annet at byferge-tilbudet vi har i Fredrikstad skal økes med 50% (fergen er per i dag gratis – til stor suksess!). Under det samme bystyremøtet vedtok vi kjøp av ny elektrisk byferge, utredelse av solcellepaneler på alle offentlige bygg, en handlingsplan mot plastavfall og forbud mot ballongutslipp. Dette er saker som i aller høyeste grad handler om miljø og som det er viktig at vi både prioriterer, men også viser at vi ønsker å satse på.

Klima

”En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov”, sa Gro Harlem Brundtland. I Fredrikstad står bærekraftig utvikling i fokus, vi er av den oppfatning av at dersom vi skal vi sørge for at klima- og miljøutfordringene blir ivaretatt gjennom vår politikk, må vi også opprettholde fokuset på å være en fremtidsrettet, inkluderende by som innbyggerne trives i og er stolte av.

For Fredrikstad Arbeiderparti er det viktig å føre en politikk for alle – også de som kommer etter oss. Derfor har vi sterk tro på at miljøvennlig lokalpolitikk gir resultater ikke bare i et kortsiktig perspektiv, men også for fremtidige generasjoner. For oss handler det om å hele tiden bidra med det vi kan, på veien mot det grønne skiftet. Derfor er det – naturlig nok – svært skuffende at vi ser et FrP som ikke ønsker (la oss være så ærlig å si at det fremstår som de stritter i mot) å være med å trekke lasset i den samme retningen. Lokalt i Fredrikstad stemte de mot forbudet mot ballongutslipp, på tross av kunnskap om hvilke konsekvenser og ringvirkninger ballongslipp gir livet i og rundt havet. Det er ikke mulig å la være å engasjere seg når Oslofjorden Friluftsråd konstaterer at de har funnet oppimot 600 ballongrester på et strandstrekk på hundre meter og som mindre fragmenter i form av mikroplast, som oftest blir feiltolket av marine organismer i havet. For oss forblir det en gåte hvorfor FrP ikke ønsker å bidra med slike enkle, viktige lokale klimatiltak. Nasjonalt viser heller ikke FrP et særlig engasjement for klima- og miljøpolitikk, så overraskende er det dessverre nok ikke.

Skal vi klare klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor er alle nødt til å være med å trekke i samme retning – derfor er det viktig at vi også minner oss selv på at lokalpolitikken er en god arena som bør brukes til nettopp å fremme slike tiltak. Så vel som at et miljøfokus er viktig i lokalpolitikken, må vi også være klar over at det kun er seks måneder til stortingsvalget. Det er gått fire år siden sist valg. I september får Norges innbyggere på nytt muligheten til å velge mellom en Høyre og FrP-regjering som ikke tar miljøet eller den stadig økende arbeidsledigheten på alvor, satt opp mot et parti som tar de utfordringene svært seriøst. Arbeiderpartiet er partiet som både tar klima, miljø og arbeidsledigheten på alvor – noe vi hele tiden jobber for å bevise, gjennom vårt fokus og vår politikk, både lokalt og nasjonalt.

Jon-Ivar Nygård

Ordfører i Fredrikstad