Kommunehelse

Fastlegeordningen er ryggraden i vår felles helsetjeneste.

Bilde av Ellen Solbrække

. I årene fremover vil vi få flere eldre som vil bo hjemme med sammensatte sykdomsbilder. Det krever at fastlegene har både tid og kompetanse til å følge opp eldre pasienter. 

Sykehusene skriver ut folk tidligere og mer og mer behandling foregår utenfor sykehuset, da må vi ha fastleger til å følge opp våre innbyggere.  

Det vi i kommunene merker nå er begynnelsen på en fastlegekrise. Det er merkbart færre som søker fastlegestillinger når vi  lyser ut stillinger. Dette gjelder også flere kommuner i Østfold. 

Nye krav blant og endrede preferanser blant nyutdannede leger har bidratt til rekrutteringstørke i kommune Norge.  Legene har advart mot denne utviklingen  lenge og det er 50 kommuner i dag som har stor fastlegemangel. 

Den faglige og teknologiske utviklingen går raskt, så flere vil få sin behandling i sin hjemkommune eller hjemme. Da må kommunene settes i stand til å håndtere disse oppgavene og det betyr en sterkere kommuneøkonomi, slik at kommunehelsetjenesten er godt rustet til å møte antall eldre. Da må  ryggraden i vår felles helsetjeneste, fastlegeordningen prioriteres av regjeringen. 

 Ellen Solbrække
Ordfører AP