Handlingsplan mot sosial dumping

Arbeiderpartiet la forrige uke fram en handlingsplan med 30 konkrete punkter for trygghet i arbeid og tiltak mot arbeidslivs-kriminalitet. Dette er en oppfølging av landsmøtets vedtak.

Stein Erik Lauvås, Siv Henriette Jacobsen besøker byggeplasser sammen med Stig Hansen

Stein Erik Lauvås, Siv Henriette Jacobsen besøker byggeplasser sammen med Stig Hansen i Østfold Fagforening

De 30 punktene er en konkretisering av seks hovedgrep:

• Styrke det organiserte arbeidslivet. Fradraget for fagforeningskontingenten skal dobles, hindrene mot organisering skal fjernes, usikre ansettelseskontrakter skal avskaffes og bemannings-bransjen skal reguleres strengere.

• Fornye og forsterke arbeidsmiljøloven. Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og stanse bruken av ansettelsesformer som «fast ansettelse uten garantilønn» og null-timers kontrakter.

• Bruke offentlige anbud til å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser. Det offentlige skal stille krav om lærlinger, faste ansettelser, fagkompetanse og ryddige lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anbud.

• Sikre et lønnsgulv i utsatte bransjer ved å styrke allmenngjøringsordningen.

• Styrke trepartssamarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

• Forsterke tilsynsmyndighetene.

På bildet ser vi at daglig leder, Stig Hansen i Fellesforbundet avdeling 851 Østfold Fagforening, har med seg Stein Erik Lauvås og Siv Henriette Jacobsen ut på byggeplasser. På bildet besøker de byggeprosjekt som AS Betongbygg gjennomfører. Et firma som for øvrig har alt på stell. Noe som langt i fra er tilfelle på alle byggeplasser. Under dagens besøk fikk Stein Erik og Siv dokumentert hvor viktig det er at det hele tiden iverksettes tiltak som forhindrer sosial dumping. Hvis ikke dette gjøres, er det de useriøse som vinner markedet.