Krisetiltak for bedrifter

Bedrifter som rammes hardt av smitteverntiltakene må få bedre og mer forutsigbar kompensasjon. Derfor fremmer Arbeiderpartiet forslag i Stortinget om en hasteordning for bedrifter som er rammet av korona-pandemien.

Krise - corona

Flere bedrifter har hatt stor omsetningssvikt denne høsten. I tillegg til nasjonale tiltak, har flere områder måtte innføre lokale smitteverntiltak som for å håndtere pandemien. Dette får konsekvenser for næringslivet.

Den tidligere kompensasjonsordningen ble forvaltet av Skatteetaten, og omfattet månedene fra mars-august 2020. Fra januar 2021 kan bedriftene søke ny kompensasjonsordning, med etterbetaling fra september 2020. Tilbakemeldingen er at 1 av 8 bedrifter kan gå konkurs i påvente av støtte fra regjeringen. Regjeringens tiltak er for lite treffsikre, og kommer for sent.

Arbeiderpartiet mener det haster med å få på plass en ordning, slik at bedriftene kan sikres likviditet. Det er uholdbart at levedyktige bedrifter skal måtte gå konkurs mens de venter på støtte. I tillegg til å styrke den generelle kompensasjonsordningen mener Arbeiderpartiet det må på plass en egen ordning for bedrifter som er hardt rammet av lokale smitteverntiltak.

I Oslo, Bergen og flere Østfold-kommuner har det blitt innført egne lokale smitteverntiltak for å hindre spredning. For å hindre at bedrifter og arbeidsplasser må betale regningen for vår felles kamp mot viruset mener Arbeiderpartiet at vi må stille opp for de som er pålagt å stenge eller utsatt for andre svært inngripende tiltak.

10. desember stemmer Stortinget over Arbeiderpartiets forslag om innføring av en tilskuddsordning til bedrifter som rammes hardt av lokale smitteverntiltak. Denne tilskuddsordningen skal komme i tillegg til den generelle kompensasjonsordningen.

For å sikre en rask utbetaling foreslås det at tilskuddet beregnes med utgangspunkt i bedriftens omsetning før korona-pandemien. For bedrifter som ikke var startet på samme tidspunkt året før, må tilskuddet beregnes med utgangspunkt i alternative beregningsmetoder.

Det er store variasjoner i smitte i landet. Enkelte områder, bransjer og bedrifter betaler en høy pris for smitteverntiltak. Arbeiderpartiet mener vi må stille opp for de som sliter på grunn av smitteverntiltak og koronapandemien.


Elise Bjørnebekk-Waagen

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet