Digital satsing i Østfold

Digitalisering skaper nye og store muligheter for Østfolds næringsliv. Industrien kan utvikles og med riktig satsing kan nye og sterke teknologiselskap vokse fram i vårt fylke. Politisk har vi et ansvar for å legge til rette for at teknologien settes i bruk på en slik måte at den kan skape så vel nye arbeidsplasser som en enklere hverdag for oss som privatpersoner.

Stein Erik Lauvås

For at mulighetene innen dette feltet kan utnyttes fullt ut må bedrifter, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og staten danne en felles samarbeidsplattform.

God digital infrastruktur er like viktig som gode veier, jernbane og annen grunnleggende infrastruktur.

Derfor må vi bygge digital infrastruktur i Østfold som kan være med å bidra til at vi alle kan benytte de mulighetene som er der idag som kommer i framtiden.

Næringsliv og innbyggere i hele Østfold må få tilgang til et høykapasitetsnett.

Østfold Arbeiderparti vil bidra til dette.

Østfold Arbeiderparti vil at alle skal ha tilgang til grunnleggende digital infrastruktur, også der hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

Dette handler om nye arbeidsplasser, en effektiv offentlig sektor og like muligheter for alle innbyggerene i Østfold.

Stein Erik Lauvås

Stortingsreprsentant

Leder Østfold Arbeiderparti