Regjeringen leverer ikke til Østfold

Høyre og FRP regjeringen leverer ikke varene til østfoldsamfunnet. Jeg ser at Høyre og FRP forsøker å framstille Østfold som en vinner i budsjettforslaget fra regjeringen, slik er det dessverre ikke.

original_1478641356_4640477

Ifølge regjeringens egne tall kommer 10 av 18 østfoldkommuner dårligere ut en snittet, det vil si at kommunene får et kuttbudsjett fra regjeringen. Bare Østfold Fylkeskommune alene må tåle et tap på opp mot 75 millioner i en 4 til 5 årsperiode, det blir ikke fler tannleger, mer kollektivtrafikk og bedre videregående skole av slikt.

Mulighetene for Østfold til å ha samarbeid på næring og utvikling med Sverige kuttes kraftig.

Ekstrainnsatsen på lærere tas vekk fra ungdomsskolen, riktignok fyller de opp med tidlig innsats i barneskolen men ikke med like mye som de tar vekk. Det kuttes der også fra regjeringens side.

Regjeringen øker utgiftene til kommunene til det som heter ressurskrevende brukere, da sparer regjeringen ca 330 millioner og sender regninga til kommunestyrene blant annet i Østfold.

Det er ikke noe ekstraløft på vei eller bane i Østfold utover det som stort sett allerede er vedtatt og varslet tidligere.

Mange kommuner varsler nå om at dette budsjettet fra regjeringen ikke lenger er et nullbudsjett, det blir et kuttbudsjett. En del kommuner må nok engang se på mulighetene for å øke eller innføre eiendomsskatt og andre avgifter og gebyrer. Ikke fordi kommunestyrene vil plage sine innbyggere med skatter og avgifter men fordi Høyre og FRP ikke prioriterer penger til kommunene.

Innsalget fra Høyre og FRP om et fantastisk godt budsjett for Østfold blir rett og slett for mye av det gode. Det står ikke til troende.

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant

Leder Østfold Arbeiderparti