Ja til en kraftig innstramming av muligheten for å leie inn arbeidskraft

Arbeiderpartiet vil komme dumping av lønns- og arbeidsvilkår til livs. Innleie er en motor for sosial dumping og utfordrer den norske arbeidslivsmodellen og folks jobbsikkerhet. Over tid frykter vi at den vil bygge ned tilliten og produktiviteten i arbeidslivet, og gjøre at løsarbeidersamfunnet gjenoppstår. Arbeiderpartiet har derfor lenge arbeidet for å begrense muligheten for innleie.

Stein Erik

Vi har fått flertall sammen med SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti til en kraftig innstramming i muligheten for innleie. Bedrifter vil fortsatt ha mulighet til å sette inn vikarer, leie inn ekstra bemanning for å ta topper og hente inn spesialisert kompetanse. Men smutthullet som gjør det mulig å ta inn medarbeidere på nær sagt hva slags vilkår som helst blir borte. Forslaget som har flertallets støtte innebærer at:

vi     stanser regjeringens forslag om å gi bemanningsbransjen en utvidet rett     midlertidige ansettelser. Vi vil ikke at vikarer først skal bli     midlertidig ansatt i et bemanningsbyrå for så midlertidig å bli leid ut.     De som jobber i bemanningsbransjen skal ha samme rett til fast ansettelse     som alle oss andre. virksomheter     nå må være bundet av landsomfattende tariffavtaler med fagforening med     innstillingsrett for å kunne avtale innleie med de tillitsvalgte. Dette     vil begrense innleie kraftig og er en gjennomføring av LO og Ap sin     vedtatte politikk.

Arbeids- og sosialfraksjonen på Stortinget er i gang med en opprydningsaksjon i arbeidslivet, med konkrete forslag som skal gi arbeidsfolk tryggheten tilbake.

Fellesforbundet i Østfold har gjentatte ganger pekt på denne utfordringen og dette er en svært god nyhet for arbeidstakerne og arbeidslivet i Østfold

Gratulerer til oss alle med gjennomslag i en svært viktig sak!