Pensjonister skal ikke gå i minus

I tre år på rad har pensjonister måtte se på at andre har fått beskjedne men økte lønninger, mens pensjonistenes kjøpekraft har minket. De har blitt et offer for en urettferdig regulering av pensjon.

Stortingskandidat Elise Bjørnebekk-Waagen

De siste tre årene har pensjonistene opplevd å få svekket sin kjøpekraft, også i år der lønnstakere har fått økt sin. Denne urettferdige situasjonen vil Arbeiderpartiet unngå framover. Derfor foreslår vi å endre reguleringen av pensjoner i tråd med intensjonen i pensjonsforliket.

Arbeiderpartiets forslag innebærer at dagens praksis, hvor løpende pensjoner reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosentpoeng, erstattes av en årlig regulering med snitt av forventet lønns- og prisvekst.

Pensjonsreformen er den viktigste reformen i Norge på flere tiår og er langt viktigere for en sunn økonomi enn alle påbegynte og gjennomførte reformer med dagens regjering. Den har gjort norsk økonomi mer bærekraftig, den har styrket insentivene til å delta i arbeidsmarkedet og den vil gi betydelige sysselsettingsgevinster på lang sikt.

Arbeiderpartiets forslag bygger videre på dette, men sikrer at pensjonistene ikke vil oppleve reduksjon i sin kjøpekraft i år hvor lønnstakerne har vekst.

Endringen anslås ikke å føre til større utgifter for staten over tid, men reduserer usikkerheten og øker stabiliteten i pensjonsutbetalingene for våre eldre. Med Arbeiderpartiets modell vil pensjonene reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, slik intensjonen hele tiden har vært.

Endringen vil bidra til å styrke legitimiteten til pensjonsreformen.

Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingskandidat Ap