Tingretten frikjennes, justisministeren fikk dommen

- Jeg er glad for regjeringens retrett om nedlegging av tingrettene. Dette har vi jobbet mot helt siden forslaget forelå, sier leder i Østfold Arbeiderparti Stein Erik Lauvås.

original_1478640748_6447241

Det var i forslaget til statsbudsjett for 2016 regjeringen foreslo å legge ned en lang rekke tingretter. De varslet også at de ville komme tilbake med forslag til ytterligere nedlegginger. Parallelt med dette har Domstolsadministrasjonen igangsatt et arbeid med ytterligere utredninger.

Prosessen rundt forslaget om nedleggelse av en rekke tingretter har vært både  dårlig og mangelfull, og prosessen har skapt betydelig uro, sier Lauvås.

Dette vitner igjen om at landet har en justisminister som er i utakt med egne regjeringspartier i justiskomiteen. Vi kan håpe at justisministeren lærer av dette, avslutter Lauvås og legger samtidig til at han ikke har noe mot sammenslåinger hvis det er basert på lokale ønsker og etter gode prosesser.