Etikk og moral, eller dobbeltmoral?

Isra Zariat har med sin Ytring på NRK satt fokus på at unge jenter helt ned i tolvårs alderen blir utsatt for jomfrusjekk. Det er et overgrep og selvsagt noe vi ikke kan tillate skjer i vårt demokratiske land. Helsetjenesten skal brukes til å yte gode helsetjenester og omsorg, ikke utsette unge jenter for krenkelse og begrensninger.

original_1478638233_7922823

Det var befriende godt å høre en frittalende og engasjert helseminister som fordømte disse overgrepene. Ministeren var tydelig på at dette er en krenkelse av norske jenter og at han ikke ville ha noen «jomfrusjekk» i den norske helsetjenesten. Ministeren presiserte at det er en grov krenkelse av et ungt menneske som strider mot verdiene den norske helsetjenesten styres etter. Han sier at en slik undersøkelse har ingen medisinsk begrunnelse, fremmer ikke god helse og er ikke omsorgsfullt. Jeg tror jeg sjeldent har vært mer enig i en helseminister fra Høyre, og syns det er kjempeflott at han er så tydelige i en så viktig sak. Glad for at han gir uttrykk for at det ikke fremmer god helse, men er en krenkelse av unge jenter å utføre «jomfrusjekk»

Men hvor var engasjementet og fokuset på at helsetjenesten skal fremme god helse og ha en medisinsk begrunnelse for undersøkelser og inngrep når ministeren fremmet forslag for Stortinget om «Lov om rituell omskjæring av gutter»?

Hvorfor er det greit at man utfører kirurgiske inngrep på små guttebarn som ikke er medisinsk begrunnet, fordi noen påstår at det handler om religonsfrihet, eller bare fordi at det er tillatt i mange andre land? Det er mye som er tillatt i andre land som allikevel ikke er tillatt i Norge. Hvorfor skal vi pålegge helseforetakene å ha tilbud om rituell omskjæring av små guttebarn med begrunnelse av at det blir gjort uansett, og da er det bedre at helsepersonell gjør det? Den begrunnelsen kan brukes til så mangt, men jeg skal avstå fra å gi eksempler.

Mange var på banen for guttenes rettigheter når lovvedtaket var på høring, de sa klart i fra at det å utføre et inngrep på små gutter som ikke selv kunne ytre seg, og dessuten er irreversibelt, strider mot barns rettigheter.

I Østfold har legene ved Sykehuset Østfold reservert seg fra å gjennomføre rituell omskjæring på gutter, det syns jeg er bra. Men for å holde sin plikt til å tilby denne tjenesten har sykehuset løst det ved å få private helseinstitusjoner til å gjennomføre inngrepet, så da blir fortsatt små gutter utsatt for inngrep, som ikke har medisinsk begrunnelse, i det offentliges regi. Som ved alle kirurgiske inngrep er det også ved rituell omskjæring en risiko, noen gutter får også plager resten av livet ved sårhet med mer. Derfor har jeg stor forståelse for at leger reserverer seg fra å gjennomføre rituell omskjæring.

Arbeiderpartiet skrev i merknadene til lovbehandlingen på Stortinget at lovvedtaket burde følges opp av en følgeevaluering av både tilbudet og den nye loven, samt at regjeringen burde be kunnskapssenteret gjennomføre en kunnskapsinnhenting for å fastslå den siste medisinske kunnskapen knyttet til omskjæring av gutter. Med tanke på at vi gjennomfører kirurgiske inngrep på friske guttebarn, bør vi helt klart få se konsekvensen av det.

Vi vil alle en eller annen gang ha behov for helsetjenester, da håper jeg vi kan være trygge på at vi møter en helsetjeneste som har fokus på å fremme god helse og omsorg!