Gratulerer med kvinnedagen!

Hvordan står det til med likestillingen i et av verdens rikeste, og såkalt «likestilte» land? Vi trenger ikke fordype oss lenge i tallene, og i historiene før vi bør se en blinkende varsellampe. Det hjelper ikke med fagre ord om likestilling når virkeligheten ikke stemmer med målene.

Cecilie Agnalt

Cecilie Agnalt

I dag blir det tett mellom kvinnene i Oslos gater når parolen lyder: #metoo – fra taushet til kvinnekamp. Vi kjenner historiene, og debatten som har preget nyhetsbilde de siste månedene. Det er bra med denne debatten, det var på høy tid. Kanskje vi nå kan få den samfunnsendringen som må til.Det er tid for å omsette kampanjer til handling og tiltak!

Kvinner tjener i underkant av 100 000kr mindre enn menn der de har tilsvarende lik utdanning. Kvinners yrkesdeltakelse i Norge er på 75%, dette utgjør godt over verdien av oljefondet. Og det er kvinner som i hovedsak jobber deltid.

Fra oktober hvert år jobber kvinner gjennomsnitt gratis. Det betyr at menn tjener i gjennomsnitt 20 % mer enn oss. Norge er langt fremme sammenlignet med mange andre land, men det gir oss ingen grunn til å være fornøyd. Det er fortsatt langt igjen til likestilling i Norge.

 Hvordan kan vi som land, og som samfunn godta et redusert fødetilbud med kortere liggetid og dårligere oppfølging i ett av verdens rikeste land? Det kan virke som det legges opp til et «drive in» fødetilbud på flere norske sykehus. Dette er IKKE greit! Vi har kunnskap nok til å vite at svangerskap, barsel og oppfølging for foreldre med barn er helt avgjørende for trygghet og en god start på livet. Dette er elementær basiskunnskap.

 I 1997 var antall kvinnelige styreledere i likestillingslandet Norge 9,6 prosent. I begynnelsen av 2018 var tallet økt til 13,4 prosent. Antall registrert aksjeselskap har i samme periode økt med 180 000 viser tall fra Brønnøysundregistrene

Det er grunn til å spørre hvorfor er det slik, og hva skal til for å øke kvinneandelen?

 Kvinnedagen er dagen for å rette en takk til alle kvinnene som har brøyta vei for alle rettighetene vi i dag tar som en selvfølge.

Jens Stoltenberg sier at den viktigste verdien i Norge er ikke oljen. Det er kvinnene!

Likestilling må vi ha fullt og helt, og ikke stykkevis og delt. Alle kvinner skal eie makten over seg selv og sitt eget liv. Alle kvinner skal opplever frihet og likestilling med mennene.

Vi har fortsatt mye å kjempe for i felleskap. Menn og Kvinner er ulike, og vi skal anerkjenne forskjellene. Det handler om like muligheter. Det handler om å utfylle hverandre.

Frihet kommer ikke av seg selv. Den må velges igjen og igjen.

Cecilie AgnaltØstfold Arbeiderparti